Wydział Koordynacji Gospodarki Kwatermistrzowskiej

Naczelnik: kom. Krzysztof BŁESZNOWSKI
Z-ca Naczelnika: podinsp. Edyta Szwed

tel. + 48 22 60 123 16
fax + 48 22 60 130 59

e-mail: kwatermistrzblp@policja.gov.pl

 

  

Sekcja MagazynówZespół do spraw Planowania, AnalizZespół do spraw Zakupów UmundurowaniaZespół do spraw PoligrafiiZespół do spraw Ewidencji Składników MajątkuSekcja do spraw ZaopatrzeniaZespół Normatywno-Organizacyjny

GALERIA

Powrót na górę strony
Polska Policja