Wydział Administracyjno-Gospodarczy KGP

Zespół do spraw Utrzymania Czystości w Obiektach KGP

Zespół do spraw Urzymania Czystości w Obiektach KGP realizuje zadania obejmujące w szczególności:

  1. przygotowywanie dokumentacji przetargowej do wyłonienia oferenta na usługi i dostawy w zakresie środków czystości, higieny osobistej oraz urządzeń, maszyn i narzędzi wykorzystywanych do realizacji zadań przez pracowników wydziału;
  2. prowadzenie analiz w zakresie potrzeb i stanu posiadania sprzętu, wyposarzenia i materiałów wykorzystywanych do utrzymania czystości oraz pod kątem oceny legalności, gospodarności i celowości dokonywanych zakupów;
  3. prowadzenie rozliczeń rzeczowo-finansowych realizowanych umów, w tym:

          - kontroli merytorycznej dowodów księgowych,

          - zwalniania zabezpieczeń nalezytego wykonania umów;

     4. prowadzenie ewidencji pomocniczej sprzętu, wyposażenia kwaterunkowego i materiałów do utrzymania obiektów i terenów oraz urządzeń, maszyn i narzędzi wykorzystywanych do

         realizacji zdań przez pracowników zespołu;

     5. utrzymywanie porządku i eststeyki w obiektach Komendy Głównej Policji.

Powrót na górę strony
Polska Policja