Wydział Administracyjno-Gospodarczy KGP

Sekacja Obsługi Technicznej Obiektów KGP

Sekcja Obsługi Technicznej Obiektów KGP realizuje zadania obejmujące w szczególności:

  1. utrzymywanie sprawności technicznej obiektów Komendy Głównej Policji, z wyłączeniem  prac  związanych ze zgłoszeniem robót właściwemu organowi lub wystąpieniem o pozwolenie na budowę, poprzez

          - wykonywanie modernizacji bieżących remontów,

          - konserwację,

          - usuwanie bieżących awarii;

     2.  planowanie bieżących remontów i konserwacji w obiektach Komendy Głównej Policji;

     3.  prowadzenie gospodarki materiałowej w zakresie sprzętu i urządzeń budowlano-remontowych;

     4.  podejmowanie działań innowacyjnych, niewymagających zgłoszeń i pozwoleń na budowę, zmierzających do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektów oraz ich realizację;

     5.  rozliczanie zadań remontowych i konserwacyjnych wykonanych przez pracowników wydziału.

 

Powrót na górę strony
Polska Policja