Wydział Administracyjno-Gospodarczy KGP

Zespół do spraw Zaopatrzenia

Zespół do spraw Zaopatrzenia realizuje zadania obejmujące w szczególności:

  1. przygotowywanie dokumentacji przetargowej do wyłonienia oferenta na usługi i dostawy w zakresie konserwacji i remontów;
  2. dokonywanie zakupów materiałów, narzędzi i urządzeń niezbędnych do realizacji zadań przez wydział;
  3. prowadzenie analiz w zakresie potrzeb i stanu posiadania sprzętu, wyposażenia i materiałów budowlano-remontowych oraz pod kątem oceny legalności, gospodarności i celowości dokonywanych zakupów;
  4. prowadzenie rozliczeń rzeczowo-finansowych realizowanych umów, w tym:

          - kontroli merytorycznej dowodów księgowych,

          - zwalniania zabezpieczeń należytego wykonania umów.

     

Powrót na górę strony
Polska Policja