Wydział Administracyjno-Gospodarczy KGP

Zespół do spraw Administrowania i Bieżącej Konserwacji Obiektów KGP

Zespół do spraw Administrowania i Bieżącej Konserwacji Obiektów KGP realizuje zadania obejmujące w szczególności:

  1. administrowanie obiektami Komendy Głównej Policji, w tym poprzez:

          - planowanie bieżących konserwacji i drobnych napraw oraz ich wykonywanie,

          - usuwanie drobnych awarii,

          - egzekwowanie od podmiotów zewnętrznych terminowego usuwania awarii,

          - monitorowanie stanu wykonania zadań inwestycyjno-remontowych w obiektach Komendy Głównej Polciji;

      2. prowadzenie książek obiektów budowlanych dla obiektów, będących we władaniu lub znajdujących się w trwałym zarządzie Komendy Głównej Policji;

      3. podejmowanie działań związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki zużycia mediów w obiektach Komendy Głównej Policji, w tym dokonywanie odczytów z liczników;

      4. utrzymywanie porządku i estetyki terenów przyległych do obiektów Komendy Głównej Policji.

 

Powrót na górę strony
Polska Policja