Wydział Inwestycji i Remontów

Sekcja Realizacji Inwestycji i Remontów

Sekcja Realizacji Inwestycji i Remontów realizuje zadania obejmujące w szczególności:

  1. planowanie i opracowywanie, w porozumieniu z właściwym użytkownikiem, koncepcji funkcjonalno-użytkowych obiektów Komendy Głównej Policji;
  2. przygotowywanie i opracowywanie założeń programowych dla planowanych inwestycji i remontów w Komendzie Głównej Policji;
  3. przygotowywanie i przechowywanie dokumentacji formalnoprawnej dla wykonywanych robót inwestycyjnych i remontowych w Komendzie Głównej Policji;
  4. przygotowywanie dokumentacji przetargowej do wyłaniania wykonawców zadań inwestycyjnych i remontowych;
  5. prowadzenie analiz w zakresie potrzeb, stanu posiadania sprzętu, wyposażenia, materiałów budowlanych oraz pod kątem oceny legalności, gospodarności i celowości dokonywanych zakupów;
  6. gromadzenie dokumentacji kolaudacyjnej realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych;
  7. prowadzenie przeglądów okresowych obiektów Komendy Głównej Policji;
  8. sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego budowlanego nad realizacją robót inwestycyjnych i remontowych w Komendzie Głównej Policji;
  9. zabezpieczenie i przechowywanie dokumentacji projektowej i technicznej.

 

Powrót na górę strony
Polska Policja