Wydział Inwestycji i Remontów

Zespół do spraw Gospodarki Nieruchomościami

Zespół do spraw Gospodarki Nieruchomościami realizuje zadania obejmujące w szczególności:

  1. prowadzenie wykazu nieruchomości  lub części nieruchomości, będących we władaniu Komendy Głównej Policji;
  2. przygotowywanie wniosków do kierownictwa Komendy Głównej Policji w sprawach wydzierżawienia, użyczenia, nabycia, zbycia nieruchomości lub ich części, pozostających w użytkowaniu komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji.

 

Powrót na górę strony
Polska Policja