Wydział Koordynacji Gospodarki Kwatermistrzowskiej

Sekcja Magazynów

Sekcja Magazynów realizuje zadania obejmujące w szczególności:

  1. prowadzenie gospodarki magazynowej oraz ewidencji i dokumentacji obrotów magazynowych składnikami majątkowymi,
  2. wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu techniki policyjnej, biurowej i innego sprzętu użytkowanego w jednostkach organizacyjnych Policji,
  3. sporządzanie protokołów stanu technicznego na sprzęt zakwalifikowany do likwidacji.
Powrót na górę strony
Polska Policja