Wydział Koordynacji Gospodarki Uzbrojeniem i Techniką Policyjną

Zesół do sparw Obsługi Magazynu Uzbrojenia KGP

Zespół do spraw Obsługi Magazynu Uzbrojenia KGP realizuje zadania obejmujące w szczególnosci:

 1. prowadzenie, w ujęciu ilościowo-wartościowym, ewidencji głównej składników majatkowych sprzętu, wyposażenia i materiałów uzbrojenia (gospodarka materiałowa, środki trwałe i pozostałe środki trwałe) oraz pomocniczej ewidencji magazynowej w zakresie uzbrojenia,
 2. dokonywanie okresowych bilansów, w ujęciu ilościowo-wartościowym, składników majatkowych sprzętu i materiałów uzbrojenia bedących na wyposażeniu komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji,
 3. zaopatrywanie i rozliczanie policjantów Komendy Głównej Policji oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji, znajdujących się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji, w zakresie sprzetu, wyposażenia i materiałów uzbrojenia będących w ich użytkowaniu, w tym prowadenie kont lub kart indywidulanych w tym zakresie,
 4. uczestniczenie w konwojach broni i amunicji,
 5. uczestniczenie w odbiorach sprzętu i materiałów do i z magazynów centralnych,
 6. wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji i drobnych napraw sprzętu uzbrojenia,
 7. przygotowywanie i przekazywanie sprzętu uzbrojenia i narzędzi warsztatowych do naprawy, przeklasyfikowania i wybrakowania,
 8. uczestniczenie w przeprowadzanej kontroli broni w kmórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji,
 9. uczestniczenie w inwentaryzacji, wybrakowaniu i kasacji sprzętu uzbrojenia,
 10. sprawdzanie wiedzy policjantów Komendy Głównej Policji w zakresie budowy i zasad działania przyznawanej broni palnej oraz warunków bezpieczeństwa posługiwania się bronią przed wydaniem broni palnej indywidualnej,
 11. prowadzenie arkuszy wyszkolenia strzeleckiego policjantów biura.
Powrót na górę strony
Polska Policja