Wydział Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

Zespół do spraw Planowania, Analiz i Rozliczeń

Zespół do spraw Planowania, Analiz i Rozliczeń realizuje zadania obejmujące w szczególności:

  1. opracowywanie projektów rzeczowo-finansowych planu inwestycji i remontów jednostek organizacyjnych Policji oraz ich korekt na dany rok budżetowy,
  2. monitorowanie oraz sporządzanie analiz z przebiegu realizacji oraz wydatkowania środków finansowych przeznaczonych w planach na inwestycje i  remonty jednostek organizacyjnych Policji,
  3. weryfikowanie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Policji w ramach działalności inwestycyjnej i remontowej,
  4. sporządzanie, na wniosek jednostki organizacyjnej Policji, projektów decyzji kierownictwa Komendy Głównej Policji w zakresie korekt rzeczowo-finansowych planu inwestycji i remontów,
  5. opracowywanie informacji w zakresie inwestycji i remontów jednostek organizacyjnych Policji oraz projektów i koncepcji dotyczących ustalenia priorytetów i strategii działań służby wspomagajacej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym w tym obszarze,
  6. udział w pracach analitycznych i planistycznych zwiazanych z modernizacją obiektów służbowych Policji,
  7. sporządzanie analiz i ocen dla kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji z działalności inwestycyjnej oraz remontowej realizowanej przez jednostki organizacyjne Policji.
Powrót na górę strony
Polska Policja