Bieżące informacje

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty szkoleniowe dla koordynatorów z KWP/KSP/CBŚP, wykładowców Szkół Policji orazwykładowcy Ośrodka Szkolenia Policji

Data publikacji 24.10.2019

W dniach 14 – 17 października 2019 r. w ośrodku LIMBA w Poroninie odbyły się warsztaty szkoleniowe dla koordynatorów z Komend Wojewódzkich, Komendy Stołecznej Policji oraz CBŚP w zakresie nadzoru nad wprowadzaniem danych do systemu KSIP. W warsztatach uczestniczyli również wykładowcy Szkół Policji oraz Ośrodka Szkolenia Policji.

Podczas spotkania omówiono następujące kwestie:

  • najczęściej występujące błędy wprowadzonych rejestracjach,
  • propozycje rozbudowy Krajowego Systemu Informacji Policji o nowe funkcjonalności oraz dostęp do systemów pozapolicyjnych,
  • wiarygodność przekazywanych informacji publicznej,
  • zasady rejestracji pojazdów powiązanych z CEP oraz poprawność rejestracji dowodów osobistych z uwagi na replikację utraty do RDO,
  • nowo uruchomioną „Aplikacje do sprawdzeń PSI oraz podmiotach pozapolicyjnych”,
  •  korekty danych statystycznych- zakres informacyjny niezbędny do realizacji wniosków, najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu,
  • Zmiany dotyczące rejestracji środków zapobiegawczych/ środków karnych w KSIP.

Warsztaty szkoleniowe zorganizowane zostały przez Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP.

 

Powrót na górę strony
Polska Policja