Skargi i wnioski

Ważny komunikat: Informacja o wstrzymaniu przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Głównej Policji, związanych z potrzebą osobistego złożenia skargi lub wniosku.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  - urząd administracji publicznej może podlegać ograniczeniu w wykonywaniu zadań, polegającym wyłącznie do zapewnienia niezbędnej  pomocy obywatelom. W związku z tym - do odwołania w Komendzie Głównej Policji zawieszone zostają przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków. Ciągłość ich składania pozostaje jednak zachowana. Ograniczona pozostaje jedynie ich forma. Skargi i wnioski można przekazywać zarówno za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub korespondencji elektronicznej. Ponadto do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów kontaktowych za pośrednictwem, których można pozyskać dodatkowe informacje.

W dalszym ciągu przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków należących do kompetencji Komendanta Głównego Policji realizowane jest przez Wydział Skarg i Wniosków Biura Kontroli KGP.

Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku w Komendzie Głównej Policji

Skargi/wnioski można składać: 

  • listownie na adres: KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ul. Puławska 148/150
    02-624 Warszawa 
  • faksem – na numer: (47) 72 135 71 
  • za pośrednictwem e-PUAP – adres strony internetowej www.epuap.gov.pl
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres skargi.kgp@policja.gov.pl

WAŻNE!

Szczegółowe informacje w zakresie przyjmowania i obsługi dokumentów elektronicznych znajdują się z zakładce Elektroniczna Skrzynka Podawcza na stronie BIP KGP.

Warunkiem rozpatrzenia pisemnej skargi (wniosku) jest podanie adresu pocztowego do korespondencji. Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. 

Skarga powinna zawierać: 

  • imię i nazwisko skarżącego;
  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania);
  • dokładny opis zdarzenia.

Informację w zakresie możliwości złożenia skargi, bądź wniosku można uzyskać telefonicznie pod nr tel. (47) 721-22-72 w godz. 9:00 - 17:00 w poniedziałki oraz w godz. 9:00 – 15:00 w pozostałe dni robocze.

W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji należy kontaktować się z najbliższą jednostką Policji pod numerami telefonów 997 i 112.

Powrót na górę strony
Polska Policja