Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny

Policja.pl

Bezpieczne Święta i Sylwester

Niewątpliwie najbardziej oczekiwaną nocą w roku jest Sylwester. Większość z nas chce przeżyć ten czas w niezapomniany i huczny sposób, czy to na tzw. prywatkach w domu, czy bawiąc się na hucznych balach. Nieodłącznym elementem tej zabawy są odpalane o północy sztuczne ognie, tzw. fajerwerki. W noc sylwestrową odpalamy ich więcej niż przez cały rok. Niestety, ta forma zabawy z użyciem materiałów pirotechnicznych wiąże się z ryzykiem niebezpiecznych zdarzeń.  Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki. Przyczyną tego jest niewłaściwe użytkowanie fajerwerków i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Pamiętajmy, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi i muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją. Policjanci, szczególnie w okresie poprzedzającym noc sylwestrową, sprawdzają punkty handlowe oferujące fajerwerki i interweniują w sytuacjach naruszania zakazu ich używania.

O czym należy pamiętać w czasie przygotowań do powitania Nowego Roku, aby przeżyć tę wyjątkową noc radośnie, a przede wszystkim bezpiecznie.

Pamiętajmy:

 • prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, za wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia. W większości gmin wprowadzono okresowe ograniczenia w stosowaniu materiałów pirotechnicznych;
 • w szczególnie uzasadnionych wypadkach, w okresie objętym zakazem ich stosowania, zgodę na używanie materiałów pirotechnicznych wydaje właściwy wójt, burmistrz, prezydent miasta;
 • ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i przepisy prawa miejscowego;
 • sprzedaż fajerwerków lub petard osobom do 18 r. życia jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;
 • informujmy Policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Uchroni to najmłodszych, którzy często padają ofiarami fajerwerków;
 • pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci. Bezwzględnie czynność taka musi być wykonywana przy asyście osób dorosłych.

Kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków.

Przed zakupem materiałów pirotechnicznych należy sprawdzić, czy:

 • w widocznym miejscu na opakowaniu podana jest nazwa producenta wraz z jego danymi adresowymi;
 • dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania;
 • opakowanie/obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych: pęknięć, przerwań, wgnieceń czy wybrzuszeń;
 • wyrób, który jest przeznaczony do ustawienia w pionie na podłożu lub wkopania w ziemię, jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania;
 • petarda posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie w dłoni podczas palenia (nigdy nie próbujmy odpalać z dłoni nieprzeznaczonych do tego środków pirotechnicznych).

Podczas używania wyrobów pirotechnicznych pamiętajmy:

 • wyroby te i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych;
 • należy zapoznać się z  instrukcją użytkowania wyrobu, bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i zwrócić uwagę na ostrzeżenia zamieszczone na opakowaniu;
 • korzystając z fajerwerków należy wybrać miejsce, w którym nie zrobimy nikomu krzywdy i  niczego nie zniszczymy. Sprawdźmy, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne.

Wyrobów pirotechnicznych bezwzględnie nie można używać w pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów narażonych na ryzyko pożaru.

 • zachowajmy bezpieczną odległość - jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylajmy się nad ładunkiem - stańmy z boku i trzymajmy źródło ognia w wyciągniętej ręce;
 • petard nie odpalamy znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających;
 • nie podchodźmy do fajerwerku, aby sprawdzić, co się stało, jeśli  po jego odpaleniu  lub wypaleniu lontu okaże się, że nie doszło do jego eksplozji.

Pamiętajmy, że  huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy więc, by nasze czworonogie pupile nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów.

Gdyby jednak doszło do wypadku, wezwijmy służby ratownicze - straż pożarną i pogotowie, a także Policję.

 

Akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” zaprojektowana została przede wszystkim z myślą o uczniach szkół podstawowych. Jest ona elementem kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Głównym celem projektu, będącym inicjatywą Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA oraz Biura Prewencji Komendy Głównej Policji jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa, poprzez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych.

Idea akcji zakłada kontynuowanie oraz zacieśnianie współpracy Policji z placówkami oświatowymi.

Głównym narzędziem akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” jest kalendarz zaprojektowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym zaznaczone zostały daty m.in. określające poszczególne zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa.

Integralną częścią przedsięwzięcia jest strona internetowa projektu dedykowana nauczycielom, pedagogom oraz policjantom prowadzącym zajęcia profilaktyczne w placówkach oświatowych.

Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” została objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka oraz wpisana do Harmonogramu działań na rok 2017 w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.

Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2017/2018.

Ładowanie odtwarzacza...
Powrót na górę strony
Polska Policja