Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny

Policja.pl

Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego

 

* * *

W dniu 25 maja 1979 roku na Dolnym Manhattanie w dzielnicy SoHo w Nowym Yorku zaginął 6-letni Etan Kalil Patz. Chłopiec tego dnia po raz pierwszy miał sam dotrzeć do szkoły. Nie pojawił się w niej już nigdy. Nie dotarł nawet na przystanek, znajdujący się w pobliżu jego mieszkania, z którego odchodził szkolny autobus. Wydawało się, że dosłownie zapadł się pod ziemię. Poszukiwania chłopca poruszyły całą społeczność Stanów Zjednoczonych. Wizerunek Ethana był m. in. publikowany w całych Stanach na kartonach z mlekiem. Działania poszukiwawcze za zaginionym chłopcem były prowadzone na skalę międzynarodową. Ostatecznie w 2001 r. chłopiec został uznany oficjalnie za zmarłego.

W 1983 roku ówczesny Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan ustanowił dzień zaginięcia chłopca, tj. 25 maja Międzynarodowym Dniem Dziecka Zaginionego.

Źródło: wikipedia

W Polsce Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego obchodzony jest od 2004 roku, pod patronatem Fundacji ITAKA. Symbolem dnia jest niebieski kwiat niezapominajka. Jest to dzień szczególny, poświęcony pamięci zaginionych dzieci oraz solidarności z ich rodzinami.

 

Zaginięcie dziecka jest bardzo traumatycznym przeżyciem dla całej rodziny, a także dla znajomych z podwórka, środowiska, w którym dziecko uczyło się. Małe dzieci giną nagle, co powoduje szok i często na początku bezradność rodziców, a u dziecka dezorientację i przerażenie. Przyczyn zaginięć jest mnóstwo. Każdy przypadek stanowi odrębną historię. Najczęstszą przyczyną zaginięć małych dzieci jest nieprawidłowa opieka dorosłych, skutkująca czasami nawet porwaniem. Różne są również okoliczności zaginięć dzieci. Wystarczy chwila nieuwagi i może dojść do nieszczęścia. Dziecko może zaginąć pozostawione samo na podwórku, podczas powrotu ze szkoły, może zgubić się na plaży lub podczas zakupów w supermarkecie. Ważne, aby mieć świadomość jak można uniknąć zagrożeń związanych z tą trudną sytuacją.

 

♦  ABY NIE DOPUŚCIĆ DO ZAGINIĘCIA DZIECKA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ KILKU PODSTAWOWYCH ZASAD:

 

 • właściwie opiekuj się swoim dzieckiem, małego dziecka nie zostawiaj samego w domu i na podwórku (do 10. roku życia dziecko nie powinno przebywać samo w domu, do 7. roku życia dziecko nie powinno bawić się samo na podwórku);
 • jak najwcześniej naucz dziecko swego imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania;
 • naucz dziecko rozpoznawać sytuacje groźne bez budzenia jego lęku;
 • wyeksponuj w domu kartkę z numerami telefonów do najbliższych oraz telefonami alarmowymi, naucz dziecko korzystać z telefonu;
 • wyjaśnij dziecku, że w sytuacjach problemowych może głośno krzyczeć, płakać, wołać o pomoc;
 • szczególną opieką otaczaj dziecko w zatłoczonych miejscach publicznych (supermarkety, imprezy plenerowe, itp.), małe dziecko trzymaj za rękę – pamiętaj, to Ty masz pilnować dziecka a nie ono ma pilnować się Ciebie!
 • wyjaśnij dziecku, że w razie zaginięcia powinno stać w miejscu,
 • aż opiekun je znajdzie, ewentualnie powinno zwrócić się o pomoc do osoby dorosłej (najlepiej do policjanta, ochroniarza, sprzedawcy sklepowego);
 • naucz dziecko, że nie powinno rozmawiać z nieznajomymi, przygotuj
 • je na ewentualny kontakt z obcą osobą, która zaczepia dziecko (częstuje słodyczami, proponuje „podwiezienie” lub atrakcyjne zabawy, puka do drzwi pod nieobecność rodziców), naucz dziecko, zdecydowanie odmawiać;
 • naucz dziecko mądrze korzystać z Internetu, wyjaśnij jakim zagrożeniem jest podawanie swoich danych kontaktowych;
 • zorganizuj dziecku bezpieczną drogę do szkoły (pod opieką osoby dorosłej lub w gronie rówieśników);
 • nie pozwól dziecku podróżować autostopem;
 • staraj się poznać przyjaciół i znajomych dziecka, interesuj się jego sposobami spędzania czasu wolnego;
 • nie bagatelizuj problemów swojej pociechy, nie pozwól by brak wsparcia ze strony opiekunów ułatwił dziecku podjęcie decyzji o ucieczce z domu;
 • reaguj, gdy widzisz dziecko w sytuacji problemowej, także wtedy, gdy to nie jest Twoje dziecko.

 

GDY ZAGINIE DZIECKO…

Jeśli zaginęło Twoje dziecko bardzo ważna jest Twoja współpraca z Policją i/lub innymi służbami/instytucjami pomagającymi w poszukiwaniach.

 

Jakość informacji →szybkość i adekwatność działania → odnalezienie Twojego dziecka.

 

Pamiętaj, że w momencie zaginięcia to Ty jesteś najważniejszym źródłem informacji, więc w miarę możliwości przekaż następujące informacje:

 • jeśli Twoje dziecko korzysta z telefonu, podaj jego numer, w miarę możliwości również numer IMEI;
 • przekaż numery telefonów i adresy koleżanek i kolegów, z którymi dziecko utrzymuje kontakt;
 • wskaż charakterystyczne cechy wyglądu, zwracającego uwagę zachowania lub sposobu bycia;
 • przygotuj aktualne zdjęcie dziecka;
 • co dziecko ma przy sobie, czy są to jakieś konkretne rzeczy (np. ubrania, dokumenty, pieniądze, telefon, ładowarka, sprzęt typu latarka itp.)
 • jakie są ulubione miejsca dziecka, gdzie często i chętnie przebywa, czy posiada jakieś szczególne miejsce, o którym opowiadało;
 • jak przebiegała ostatnia doba – czy wydarzyło się coś nietypowego, jak zachowywało się dziecko w ciągu ostatnich 24h;
 • jak wyglądały ostatnie tygodnie/miesiące przed zaginięciem – czy zmieniło się coś w życiu dziecka, czy doświadczyło jakiegoś kryzysu (np. niepowodzenie w szkole, kłótnia z przyjaciółmi, konflikt w domu lub szkole, rozwód rodziców, utrata bliskiej osoby, choroba, przeprowadzka, zmiana szkoły i inne),
 • czy nastąpiła jakaś zmiana w zachowaniu dziecka – zmiana nastroju (np. zrobiło się apatyczne lub impulsywne), zachowania buntownicze, unikanie kontaktu z bliskimi, inne sugerujące, że dziecko doświadczyło kryzysu;
 • czy zdarzyły się w przeszłości samowolne opuszczenia miejsca pobytu bez informacji dokąd się udaje, kiedy wróci;
 • czy dziecko korzysta z opieki psychiatry lub psychologa  – jeśli tak to z jakiego powodu, czy ma jakieś objawy (np. urojenia);
 • w jaki sposób zazwyczaj radzi sobie w sytuacjach trudnych – czy szuka pomocy, czy zamyka się w sobie;
 • jakie są dominujące cechy charakteru dziecka, najbardziej charakterystyczny rys osobowości   (np. optymista, pesymista, kreatywny, odważny, lękliwy, energiczny, wytrwały, szybko zniechęcający się…);
 • czy cierpi na choroby somatyczne? czy używa sprzętu leczniczego lub zażywa regularnie leki?

 

Powiedz o innych ważnych w TWOJEJ OCENIE zdarzeniach lub okolicznościach, mogących pomóc w odnalezieniu dziecka, nawet jeśli uważasz, że dla Policji mogą one nie mieć znaczenia. Pozwól specjalistom dokonać selekcji i oceny informacji – nie filtruj przekazywanej wiedzy.

W sytuacji zaginięcia KAŻDA informacja jest ważna !!!

 

GDY ZAGINIE DZIECKO… - Zapraszamy na stronę - www.childalert.pl

Akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” zaprojektowana została przede wszystkim z myślą o uczniach szkół podstawowych. Jest ona elementem kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Głównym celem projektu, będącym inicjatywą Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA oraz Biura Prewencji Komendy Głównej Policji jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa, poprzez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych.

Idea akcji zakłada kontynuowanie oraz zacieśnianie współpracy Policji z placówkami oświatowymi.

Głównym narzędziem akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” jest kalendarz zaprojektowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym zaznaczone zostały daty m.in. określające poszczególne zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa.

Integralną częścią przedsięwzięcia jest strona internetowa projektu dedykowana nauczycielom, pedagogom oraz policjantom prowadzącym zajęcia profilaktyczne w placówkach oświatowych.

Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” została objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka oraz wpisana do Harmonogramu działań na rok 2017 w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.

Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2017/2018.

Ładowanie odtwarzacza...
Powrót na górę strony
Polska Policja