Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny

Policja.pl

Pierwszy Dzień Zimy

W 2017 roku Początek astronomicznej zimy - najkrótszy dzień roku wypada 21 grudnia (trzeci czwartek).

Dzień ten poprzedza przerwę świąteczną Bożonarodzeniową oraz Nowy Rok. Czas ten dla wielu z nas jest czasem przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, wyjazdów świątecznych. Nie należy zapominać, że pomimo nadchodzenia radosnego czasu musimy zachowywać wszelkie środki ostrożności zarówno w podróży jak i przygotowaniach świątecznych.

Wyjazdy narciarskie stanowią coraz większy odsetek bożonarodzeniowo - sylwestrowych wyjazdów.

 

PRZEPISY PRAWNE:

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1241.)

Art. 29.

Osoba uprawiająca narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim, do ukończenia 16 roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego.

Art. 30.

1. Zabrania się uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

2. Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim lub osoba przez niego upoważniona może odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie zorganizowanego terenu narciarskiego osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

 

Dekalog Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS):

1. POSZANOWANIE DLA INNYCH OSÓB

Każdy narciarz powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby.

2. PANOWANIE NAD SZYBKOŚCIĄ I SPOSOBEM JAZDY

Narciarz powinien zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności oraz rodzaju, stanu trasy i warunków atmosferycznych.

3. WYBÓR TORU JAZDY

Narciarz jadący powyżej musi ustalić taki tor jazdy aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu poniżej.

4. WYPRZEDZANIE

Wyprzedzać można zarówno po stronie dostokowej jak i odstokowej, po stronie lewej lub prawej, lecz wyłącznie w takiej odległości, która nie stworzy zagrożenia dla wyprzedzającego.

5. RUSZANIE Z MIEJSCA I PORUSZANIE SIĘ W GÓRĘ STOKU

Narciarz lub snowboarder korzystający z oznakowanej drogi zjazdu przy dołączeniu się do ruchu lub podejściu w górę stoku, musi spojrzeć w górę i w dół, aby upewnić się, że może to uczynić bez spowodowania zagrożenia dla siebie i innych.

6. ZATRZYMANIE NA TRASIE

Należy unikać zatrzymywania się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności.

7. PODCHODZENIE I SCHODZENIE

Narciarz lub snowboarder musi podchodzić lub schodzić na nogach wyłącznie skrajem trasy.

8. PRZESTRZEGANIE ZNAKÓW NARCIARSKICH

Każdy narciarz powinien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach.

9. ZACHOWANIE SIĘ W RAZIE WYPADKU

W razie wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu powinien udzielić pomocy poszkodowanemu.

10. OBOWIĄZEK UJAWNIENIA TOŻSAMOŚCI

Każdy narciarz, snowboarder, obojętnie czy jest sprawcą wypadku, poszkodowanym czy świadkiem, musi w razie wypadku podać swoje dane osobowe.

 

STOPNIE ZAGROŻENIA LAWINOWEGO ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM ZALECEŃ DLA RUCHU OSÓB:

 

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia stopni zagrożenia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób.

 

ZNAKI nakazu, zakazu, informacyjne i ostrzegawcze
stosowane do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

ZNAKI NAKAZU

A-1 Nakaz jazdy w prawo;

A-2 Nakaz jazdy w lewo;

A-3 Nakaz jazdy na wprost.

ZNAKI ZAKAZU

B-1 Zakaz chodzenia pieszo,

B-2 Zakaz jazdy na sankach,

B-3 Zakaz jazdy na snowboardzie,

B-4 Zakaz jazdy skuterem śnieżnym,

B-5 Zakaz jazdy na nartach,

B-6 Zakaz podchodzenia na nartach

B-7 Znak zobowiązujący do zatrzymania się - Stop.

 

ZNAKI OSTRZEGAWCZE

C-1 Zwężenie na trasie,

C-2 Skrzyżowanie tras, pierwszeństwo mają poruszający się z prawej strony,

C-3 Niebezpieczny zakręt w lewo,

C-4 Niebezpieczny zakręt w prawo,

C-5 Skrzyżowanie z trasą wyciągu o wysokim prowadzeniu liny,

C-6 Pracujące urządzenie zaśnieżające,

C-7 Niebezpieczeństwo wypadnięcia z trasy lub spadnięcia,

C-8 Uwaga piesi;

C-9 znak ostrzegający o niesprecyzowanym zagrożeniu – Inne niebezpieczeństwo,

C-10 Wejście na teren zagrożony lawinami,

C-11 Bezpośrednie zagrożenie lawinami, dalsze przejście lub przejazd zagraża życiu i zdrowiu.

 

ZNAKI INFORMACYJNE

D-1 Punkt ratownictwa narciarskiego;

D-2 Oznaczenie lewej granicy narciarskiej trasy zjazdowej,

D-3 Oznaczenie prawej granicy narciarskiej trasy zjazdowej;

D-4 Oznaczenie przebiegu narciarskiej trasy zjazdowej lub nartostrady,

D-5 Oznaczenie przebiegu narciarskiej trasy zjazdowej lub nartostrady z numerem trasy,

D-6 Oznaczenie przebiegu narciarskiej trasy zjazdowej lub nartostrady z numerem trasy i możliwością umieszczenia nazwy trasy,

D-7 Oznaczenie przebiegu trasy biegowej

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wzorów znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych
stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

 

 

 

 

Akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” zaprojektowana została przede wszystkim z myślą o uczniach szkół podstawowych. Jest ona elementem kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Głównym celem projektu, będącym inicjatywą Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA oraz Biura Prewencji Komendy Głównej Policji jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa, poprzez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych.

Idea akcji zakłada kontynuowanie oraz zacieśnianie współpracy Policji z placówkami oświatowymi.

Głównym narzędziem akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” jest kalendarz zaprojektowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym zaznaczone zostały daty m.in. określające poszczególne zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa.

Integralną częścią przedsięwzięcia jest strona internetowa projektu dedykowana nauczycielom, pedagogom oraz policjantom prowadzącym zajęcia profilaktyczne w placówkach oświatowych.

Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” została objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka oraz wpisana do Harmonogramu działań na rok 2017 w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.

Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2017/2018.

Ładowanie odtwarzacza...
Powrót na górę strony
Polska Policja