Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny

Policja.pl

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej - polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 r. określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku, na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej.

Dzień ten upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r. Potocznie, dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.

Do 1982 roku Dzień Edukacji Narodowej  nosił nazwę „Dzień Nauczyciela”. Dzień ten celebrujemy w celu  podkreślenie wiodącej roli nauczycieli w jakości edukacji.

 

 

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy nauczycielom i całemu gronu pedagogicznemu, aby wszystkie dni w roku szkolnym były spokojne i przynosiły Państwu satysfakcję z trudnej i odpowiedzialnej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Niech Państwa doświadczenie i wiedza spotkają się z uznaniem i szacunkiem wychowanków, niech będą dla nich inspiracją w rozwoju osobistym i dążeniu do bycia prawym obywatelem.

Życzymy Państwu wielu osiągnięć zawodowych oraz wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności, a także powodzenia w życiu osobistym.

                                

 

Policjantki, policjanci oraz pracownicy cywilni

Biura Prewencji Komendy Głównej Policji

Akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” zaprojektowana została przede wszystkim z myślą o uczniach szkół podstawowych. Jest ona elementem kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Głównym celem projektu, będącym inicjatywą Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA oraz Biura Prewencji Komendy Głównej Policji jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa, poprzez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych.

Idea akcji zakłada kontynuowanie oraz zacieśnianie współpracy Policji z placówkami oświatowymi.

Głównym narzędziem akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” jest kalendarz zaprojektowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym zaznaczone zostały daty m.in. określające poszczególne zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa.

Integralną częścią przedsięwzięcia jest strona internetowa projektu dedykowana nauczycielom, pedagogom oraz policjantom prowadzącym zajęcia profilaktyczne w placówkach oświatowych.

Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” została objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka oraz wpisana do Harmonogramu działań na rok 2017 w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.

Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2017/2018.

Ładowanie odtwarzacza...
Powrót na górę strony
Polska Policja