Zgłoś korupcję

Zgłoś korupcję!

PAMIĘTAJ!!!

Nie podlega karze sprawca przestępstwa korupcyjnego, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica została przyjęta przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa zanim organ ten o nim się dowiedział.

Zgłoszenie dotyczące korupcji można przekazać Policji pisemnie lub osobiście zgłaszając się do siedziby jednego z niżej wskazanych, właściwych miejscowo wydziałów do walki z korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji / Komendy Stołecznej Policji, a także każdej jednostce Policji lub telefonicznie albo też mailowo przesyłając informację w tym zakresie na specjalne adresy poczty elektronicznej.

 

Wydział dw. z Korupcją KWP w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 65 / 15-003 Białystok
tel. 0 85 670 30 40
fax 0 85 670 30 41
e-mail: korupcja@podlaska.policja.gov.pl

Wydział dw. z Korupcją KWP w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wlkp. 7 / 85-090 Bydgoszcz
tel. 0 52 588 13 00
fax 0 52 588 13 10
e-mail: korupcja@kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Wydział dw. z Korupcją KWP w Gdańsku
ul. Okopowa 15 / 80-819 Gdańsk
tel. 0 58 321 59 61
fax 0 58 321 57 65
e-mail: korupcja-kwp@pomorska.policja.gov.pl

Wydział dw. z Korupcją KWP w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kwiatowa 10 / 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 0 95 738 18 50
fax 0 95 738 18 55
e-mail: sekretariat.korupcji@go.policja.gov.pl

Wydział dw. z Korupcją KWP w Katowicach
ul. Lompy 19 / 40-038 Katowice
tel. 0 32 200 11 50
fax 0 32 200 11 44
e-mail: korupcja@slaska.policja.gov.pl

Wydział dw. z Korupcją KWP w Kielcach
ul. Seminaryjska 12 / 25-372 Kielce
tel. 0 41 349 24 50
fax 0 41 349 24 55
e-mail: korupcja@swietokrzyska.policja.gov.pl

Wydział dw. z Korupcją KWP w Krakowie
ul. Mogilska 109 / 31-571 Kraków
tel. 0 12 615 60 50
fax 0 12 615 60 57
e-mail: korupcja@malopolska.policja.gov.pl

Wydział dw. z Korupcją KWP w Lublinie
ul. Narutowicza 73 / 20-019 Lublin
tel. 0 81 535 43 53
fax 0 81 535 43 98
e-mail: korupcja@kwp.lublin.pl

Wydział dw. z Korupcją KWP w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112 / 91-048 Łódź
tel. 0 42 659 55 44
fax 0 42 659 30 02
e-mail: korupcja@lodzka.policja.gov.pl

Wydział dw. z Korupcją KWP w Olsztynie
ul. Partyzantów 6/8 / 10-959 Olsztyn
tel. 0 89 522 57 30
fax 0 89 522 57 35
e-mail: korupcja@warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Wydział dw. z Korupcją KWP w Opolu
ul. Korfantego 2 / 45-077 Opole
tel. 0 77 422 22 79
fax 0 77 422 26 84
e-mail: korupcja@opolska.policja.gov.pl

Wydział dw. z Korupcją KWP w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a / 60-844 Poznań
tel. 0 61 841 47 00
fax 0 61 841 47 01
e-mail: korupcja@wielkopolska.policja.gov.pl

Wydział dw. z Korupcją KWP w Radomiu
ul. 11-listopada 43 / 26-600 Radom
tel. 0 48 345 31 11
fax 0 48 345 35 70
e-mail: korupcja@mazowiecka.policja.gov.pl

Wydział dw. z Korupcją KWP w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 30 / 35-036 Rzeszów
tel. 0 17 858 29 45
fax 0 17 858 29 59
e-mail: korupcja@podkarpacka.policja.gov.pl

Wydział dw. z Korupcją KWP w Szczecinie
ul. Małopolska 47 / 70-515 Szczecin
tel. 0 91 821 66 25
fax 0 91 821 66 24
e-mail: korupcja@szczecin.policja.gov.pl

Wydział dw. z Korupcją KWP we Wrocławiu
pl. Muzealny 2/4/6 / 50-035 Wrocław
tel. 0 71 340 48 78
fax 0 71 340 37 99
e-mail: korupcja@dolnoslaska.policja.gov.pl

Wydział dw. z Korupcją KSP
ul. Wrzeciono 38  / 01-956 Warszawa
tel. 0 22 603 77 70
tel.kom. 0 601 997 997
fax 0 22 603 63 67
e-mail: ksp.wydzial.korupcja@policja.waw.pl

  W wyjątkowych sytuacjach:

Komenda Główna Policji
Biuro Kryminalne
Wydział do walki z Korupcją
tel. 22 601 26 59 lub 22 601 41 56
fax. 22 601 41 04
e-mail: korupcja-kgp@policja.gov.pl

Powrót na górę strony