KONTAKT - Kontakt - Policja.pl

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
ul. Puławska 148/150,
02-624 WARSZAWA
NIP: 521-31-72-762

Centrala KGP
tel. (22) 62 102 51

Skargi i wnioski
tel. (22) 60 122 72

 

Komendant Główny Policji
tel. (22) 60 148 79
fax: (22) 60 129 21

 

Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji
Zastępca Komendanta Głównego Policji
tel. (22) 60 120 02
(22) 60 125 57
fax: (22) 60 126 20

Zastępca Komendanta Głównego Policji
tel. (22) 60 141 00
fax: (22) 60 118 43


Gabinet Komendanta Głównego Policji
tel. (22) 60 120 76
fax. (22) 60 115 67
Biuro Prawne
tel. (22) 60 127 34
fax. (22) 60 130 97
Biuro Finansów
tel. (22) 60 131 23
fax. (22) 845 10 76
Biuro Prewencji
tel. (22) 60 134 53
fax. (22) 60 134 97
Biuro Kadr i Szkolenia
tel. (22) 60 134 54
fax. (22) 60 134 75
Biuro Ruchu Drogowego
tel. (22) 60 122 05
fax. (22) 60 135 92
Biuro Kontroli
tel. (22) 60 126 88
tel. (22) 60 129 25
fax. (22) 60 126 77
Biuro Spraw Wewnętrznych
tel. (22) 60 172 64
fax. (22) 172 65
Biuro Kryminalne
tel. (22) 60 124 45
fax. (22) 60 129 12
Biuro Wywiadu Kryminalnego
tel. (22) 60 141 14
fax. (22) 60 151 35
Biuro Logistyki Policji
tel. (22) 60 118 65
fax. (22) 60 118 74
Centralne Biuro Śledcze
tel. (22) 60 127 00
fax. (22) 60 127 50
Biuro Łączności i Informatyki
tel. (22) 60 135 41
fax. (22) 60 142 61
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne
tel. (22) 60 155 95
fax. (22) 60 155 56
Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji
tel. (22) 60 123 72
fax. (22) 60 150 27
Główny Sztab Policji
tel. (22) 60 130 04
fax. (22) 60 148 77
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
tel. (22) 60 126 86
fax. (22) 60 125 39
Krajowe Centrum Informacji Kryminalnej
tel. (22) 60 153 28
fax. (22) 60 149 09
Biuro Operacji Antyterrorystycznych
tel. (22) 822 66 04
fax. (22) 60 180 72
 

 


Informacje o przestępstwach prosimy przekazywać bezpośrednio do najbliższej jednostki policji (adresy komend wojewódzkich Policji) lub anonimowo pod podany numer policyjnej infolinii (w godz. 830-1530):

0 800 120 226

Dziękujemy za wszystkie informacje o przestępcach.


Informacje, które mogą okazać się przydatne w zwalczaniu cyberprzestępczości należy przesyłać na adres poczty elektronicznej:

cyber-kgp@policja.gov.pl


Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej mogą przesyłać zapytania na adres poczty elektronicznej:

sip@policja.gov.pl

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że za pośrednictwem powyższego adresu poczty elektronicznej rozpatrywane są wnioski w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

Informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 wskazanej ustawy jest każda informacja o sprawach publicznych, do której udostępnienia zobowiązany jest organ władzy publicznej, w tym przypadku Komendant Główny Policji. Katalog przykładowych kategorii informacji publicznej zawiera art. 6 wyżej wskazanej ustawy.

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych informacjami publicznymi nie są:
- informacje ogólnodostępne (Wyrok NSA w Warszawie II SAB 372/03 2003.11.20),
- wnioski dotyczące interpretacji i wykładni przepisów prawa, również w odniesieniu do indywidualnej sytuacji wnioskodawcy (Wyrok NSA w Warszawie II SA 3301/02 2002.12.19).

Ponadto, zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 marca 2003 r. II SA 4059/02 "Wnioskiem w świetle ustawy może być objęte jedynie pytanie o określone fakty, o stan określonych zjawisk na dzień udzielenia odpowiedzi. Wniosek nie może być więc postulatem wszczęcia postępowania w jakiejś innej sprawie np. cywilnej czy karnej, ani też nie może dotyczyć przyszłych działań organu w sprawach indywidualnych."

Wskazanego adresu nie należy traktować w kategoriach telefonu pogotowia policyjnego – 997 oraz skrzynki przyjmującej zawiadomienia o popełnieniu przestępstw.

W celu usprawnienia procedury udzielania odpowiedzi prosimy, aby kierowane do nas zapytania zawierały następujące dane:
- imię nazwisko,
- datę,
- adres zwrotny email lub pocztowy,

Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego przez Komendę Główną Policji i przekazywanie go na adres poczty elektronicznej lub listownie. (Wzór formularza - plik PDF, plik RTF)

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Niezależnie od możliwości uzyskania informacji publicznej w wyżej opisanym trybie zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, gdzie odnaleźć można odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ruchu drogowego:

Najczęściej zadawane pytania dotyczące ruchu drogowego


RZECZNIK PRASOWY

Zespół Prasowy KGP odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, nazwę redakcji i numer telefonu.


Powrót na górę strony