Zwalczaj "szarą strefę" - Zwalczaj "szarą strefę" - Policja.pl

Zwalczaj "szarą strefę"

Zwalczaj "szarą strefę"!


Skutki istnienia zjawiska "szarej strefy" odczuwalne są we wszystkich dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i ekonomicznego kraju i dla każdego obywatela.
"Szara strefa" obejmuje działalność zarobkową, nie mającą charakteru przestępczego, prowadzoną bez wnoszenia odpowiednich opłat, płacenia stosownych podatków i bez przestrzegania obowiązujących norm prawnych. Dotyczy głównie przychodów z nieujawnionych źródeł w postaci :
- przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach – to sytuacje, w których podatnik wprawdzie opodatkował swoje przychody, jednak ponoszone przez niego wydatki oraz zgromadzony majątek były nieadekwatne do deklarowanych przychodów;
- przychodów z nieujawnionych źródeł przychodów – są to przychody (dochody) podlegające opodatkowaniu, które podatnik faktycznie osiąga, nie zgłaszając tego faktu organom podatkowym (źródło przychodów niezarejestrowane).

Do szarej strefy można zaliczyć zarówno zarejestrowanych podatników nie w pełni deklarujących swoje dochody, jak i osoby niezidentyfikowane, niezarejestrowane, działające poza systemem podatkowym. Od szarej strefy należy odróżnić czarną strefę, która dotyczy dochodów z działalności o charakterze przestępczym. Należy zatem mieć na uwadze, że często następuje przenikanie się strefy szarej i czarnej, ponieważ w wielu przypadkach działania mające na celu unikanie płacenia podatków łączy się bezpośrednio z aktywnością przestępczą.


Do charakterystycznych cech szarej strefy należy jej szeroki zasięg, który znajduje odzwierciedlenie w poszczególnych dziedzinach gospodarki kraju, w których identyfikuje się jej obszary np.:

W gospodarce krajowej identyfikuje się m.in. następujące obszary szarej strefy:

 

Wszelkie przejawy działania, dotyczące zjawiska
"szarej strefy"
należy zgłaszać do:
 
 
Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej:
16 wojewódzkich urzędów pracy – Wydział Kontroli Legalności Zatrudnienia,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Departament Kontroli Płatników Składek.

Ministerstwa Finansów:
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej,
Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej,
Dyrektorzy Izb Skarbowych,
Naczelnicy Urzędów Skarbowych,

Państwowej Inspekcji Pracy

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta
Główny Inspektor Inspekcji Handlowej
 
 
 
 
Jeżeli nie można zgłosić bezpośrednio do wyżej wymienionych organów,
 
Zadzwoń lub napisz …
 
 


KWP w Białymstoku
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok,
tel. 085-677-31-10, fax 085-677-31-11,
e-mail: wpgkwp@podlaska.policja.gov.pl
 


KWP w Bydgoszczy
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Powstańców Wlkp. 7, 85-090 Bydgoszcz,
tel. 052-328-54-00, fax 052-328-55-77,
e-mail: pg@bg.policja.gov.pl

 


KWP w Gdańsku
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

z/s w Sopocie, ul.Armii Krajowej 112, 81-824 Sopot,
tel. 058-5216213, fax 058 5216376,
e-mail: pg-kwp@pomorska.policja.gov.pl

 


KWP w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 095-7211270, fax 095-721-12-95,
e-mail: kwp_gorzow.pg@lubuska.policja.gov.pl
 


KWP w Katowicach
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
tel. 032-200-25-00, fax 032-200-25-41,
e-mail: sekr-wdwzpg.kwp@slaska.policja.gov.pl
 


KWP w Kielcach
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Seminaryjna 12, 25-372 Kielce
tel. 041-349-24-80, fax 041-349-24-85,
e-mail: pg@swietokrzyska.policja.gov.pl

 


KWP w Krakowie
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą
ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
tel. 012-411-31-44, fax 012-615-67-87,
e-mail: szara.strefa@malopolska.policja.gov.pl
 


KWP w Lublinie
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin
tel. 081-743-66-00, fax 081-535-42-34,
e-mail: pg@kwp.lublin.pl

 


KWP w Łodzi
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź
tel. 042-651-68-58, fax 042-651-82-45,
e-mail: pg@lodzka.policja.gov.pl

 


KWP w Olsztynie
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Partyzantów 6/8, 10-959 Olsztyn
tel. 089-522-56-30, fax 089-522-56-35,
e-mail: wpg@warminsko-mazurska.policja.gov.pl
 


KWP w Opolu
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Korfantego 2, 45-077 Opole
tel. 077-454-50-19, fax 077-422-22-64,
e-mail: pg@opolska.policja.gov.pl

 


KWP w Poznaniu
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
tel. 061-841-42-00, fax 061-841-40-42,
e-mail: wydzial.pg@wielkopolska.policja.gov.pl

 


KWP w Radomiu
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. 11-listopada 43, 26-600 Radom
tel. 048-345-39-81, fax 048-727-37-70,
e-mail: wydzial_pg_kwp@mazowiecka.policja.gov.pl

 


KWP w Rzeszowie
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów
tel. 017-858-23-35, fax 017-858-23-39,
e-mail: szarastrefa@podkarpacka.policja.gov.pl

 


KWP w Szczecinie
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin
tel. 091-821-62-15, fax 091-821-59-39,
e-mail: wydzial_pg@szczecin.kwp.gov.pl
 


KWP we Wrocławiu
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

pl. Muzealny 2/4/6, 50-035 Wrocław
tel. 071-340-34-70, fax 071-340-31-52,
e-mail: pg@wr.policja.gov.pl

 


Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
tel. 022-837-93-89, fax 022-837-93-98,
e-mail: ksp.wpgik@policja.waw.pl

 

W sytuacjach wyjątkowych:


 
 
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą
Biura Kryminalnego
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa,
tel. 022-601-23-24, fax 022-601-34-67,
Powrót na górę strony
Polska Policja