Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - Policja.pl

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Policja.pl

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Podstawowe informacje o projekcie:

Beneficjent: Komenda Główna Policji

okres realizacji: kwiecień – kwiecień  2017 r.

wartość projektu: około 520 000 PLN

poziom dofinansowania: 100 %

 

Stan bezpieczeństwa na polskich drogach w ostatnich latach ulega systematycznej poprawie – zmniejsza się liczba wypadków oraz ich ofiar. Mimo to, Polska nadal zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej, zwłaszcza, jeśli chodzi o liczbę osób zabitych w wypadkach drogowych. W latach 2011 – 2014 Polska pozostawała na końcu listy państw europejskich pod względem liczby ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na milion mieszkańców. Należy również dodać, że ryzyko utraty życia na naszych drogach jest dużo większe niż średnia europejska w tym względzie, a ponad trzykrotnie większe niż u liderów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie bez znaczenia jest również fakt, że niemal co piata ofiara śmiertelna wśród pieszych w UE, to pieszy, który zginął na polskich drogach.

Norwegia od wielu lat plasuje się w czołówce państw europejskich z jednym z najniższych wskaźników zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dane statystyczne wskazują, że w roku ubiegłym na norweskich drogach zginęło 149 osób, co daje wskaźnik: 31 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców (w Polsce – 83). Sukcesywnie, od kilku lat, Norwegia odnotowuje spadki w zakresie ofiar wypadków śmiertelnych na drogach. W roku 2014 było ich mniej o ponad 20% w porównaniu z 2013 r. i aż niemal o 42% mniej niż w 2008 roku.

Nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków śmiertelnych na drogach Norwegii, szczególnie na tych poza obszarem zabudowanym. Podobnie jak w Polsce wyznacza się miejsca niebezpieczne, tzw. oznacza się „czarne punkty”, w których prowadzone są wzmożone kontrole Policji. W obszarze zabudowanym dozwolona prędkość to 50 km/h, na drogach głównych (odpowiednik naszych krajowych) – 80 km/h, na autostradach – 90 lub 100 km/h. Mimo tego, Norwegia sprawnie radzi sobie z utrzymywaniem, wysokiego poziomu bezpieczeństwa na drogach.

Z całą pewnością znaczącą rolę odgrywa w tym zakresie fakt, iż Norwegia ma jeden z najsurowszych systemów kar za wykroczenia, czy też przestępstwa drogowe. Już za przekroczenie dozwolonej prędkości o 10 km/h grozi mandat w wysokości 1 600 NOK (tj. ok. 800 zł), a za 25 km/h – 6 500 NOK (ok. 3 250 zł). Im niższa dopuszczalna prędkość jest ustalona na danej drodze, tym mandaty są wyższe. Za przekroczenie prędkości o ok. 50 km/h, kierującemu grozi nie tylko wysoka kara pieniężna czy odebranie prawa jazdy, ale również bezwarunkowe więzienie. System kar za łamanie przepisów ruchu drogowego jest na tyle sprawny, że każdy użytkownik drogi, ten zmotoryzowany i ten pieszy, ich przestrzega.

Jest to jeden z krajów, który wdraża na swoich drogach tzw. „wizję zero”, której założeniem jest całkowite wyeliminowanie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Działania prowadzone w Norwegii na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, również te realizowane w ramach założeń „wizji zero”, z całą pewnością wzbogacą doświadczenia Polski w działaniach prowadzonych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Powrót na górę strony
Polska Policja