ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA SŁUŻBY CYWILNEJ - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA SŁUŻBY CYWILNEJ

                                                                                                        Warszawa, dnia 10 listopada 2016 r.

 

                                                                                                 „Wiel­kość pra­cy za­wodo­wej
                                                                                                po­legać może prze­de wszys­tkim
                                                                                                na tym, że łączy ludzi.”

                                                                                                 Antoine de Saint-Exupery

Szanowni Państwo,

Tradycyjnie już, jak co roku w dniu 11 listopada obchodzimy święto – Dzień Służby Cywilnej.
Z tej okazji pragnę złożyć wszystkim pracownikom administracji rządowej zasilającym szeregi
naszej formacji najserdeczniejsze podziękowania, za ich codzienny trud ponoszony w ramach
wykonywanych obowiązków służbowych.

Z pełnym przekonaniem należy stwierdzić, iż to dzięki Waszej ciężkiej, odpowiedzialnej pracy
oraz zaangażowaniu charakteryzującym się determinacją, profesjonalizmem, rzetelnością
oraz bezstronnością - Nasza jednostka może tak aktywnie działać.

Podstawy funkcjonowania korpusu służby cywilnej w Polsce określa Konstytucja RP,
która stanowi, że głównym celem powołania, w urzędach  administracji rządowej,
służby cywilnej jest zapewnienie zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie
neutralnego wykonywania zadań państwa. Możliwość współuczestniczenia
w tym procesie to przede wszystkim powód do dumy z własnego wkładu
w funkcjonowanie niepodległego i silnego państwa.

W tym uroczystym dniu Waszego święta życzę satysfakcji z wykonywanej pracy,
wielu sukcesów oraz zdrowia i radości w życiu osobistym.

 

                                                                                 insp. dr Małgorzata BOROWIK

Powrót na górę strony
Polska Policja