Lotnictwo w Policji - Główny Sztab Policji - Policja.pl

Główny Sztab Policji

KGP

Lotnictwo w Policji

Data publikacji 08.02.2018

Historia Polskiego Lotnictwa Policyjnego swoje początki datuje już w okresie międzywojennym. Pierwsi piloci Policji Państwowej szkoleni byli w Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa w Bydgoszczy w roku 1931. Szkolili się na takich samolotach jak: Bartel M4S2, Hanriot XIX oraz na pierwszym samolocie liniowym Potez XV.

 Lotnictwo w Policji

 

Historia Polskiego Lotnictwa Policyjnego swoje początki datuje już w okresie międzywojennym. Pierwsi piloci Policji Państwowej szkoleni byli w Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa w Bydgoszczy w roku 1931. Szkolili się na takich  samolotach  jak: Bartel M4S2, Hanriot XIX oraz na pierwszym samolocie liniowym Potez XV.

 

Po II Wojnie Światowej, Pierwsza Eskadra Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych a później 103 Pułk Lotnictwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW/MSWIA zabezpieczały działalność lotniczą w Ministerstwie wykonując również w pełnym zakresie zadania policyjne. Jedną z pierwszych policyjnych akcji powojennego lotnictwa MSW było poderwanie w 1965 roku dwóch śmigłowców Mi-4 i dwóch śmigłowców SM-1 Eskadry Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego MSW w celu poszukiwania zbiegłych z więzienia w Krośnie przestępców. Dodatkowo w celu zwiększenia skuteczności poszukiwań dokonano zrzutu ulotek z komunikatem policyjnym.

 

W 1996 roku rozpoczęto proces formowania Lotnictwa Policji w strukturach Policji. Powstały dwa pierwsze Zespoły Lotnictwa Policyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w  Krakowie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, wyposażone w  śmigłowce PZL "Kania". W 2000 roku do Komendy Głównej Policji pozyskano 11 śmigłowców pochodzących ze 103 Pułku Lotnictwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA. Śmigłowce po modyfikacji zostały wprowadzone do służby w strukturach Lotnictwa Policyjnego.

Uroczysta inauguracja działalności Lotnictwa Policyjnego Komendy Głównej Policji  nastąpiła w dniu 09 maja 2001 roku. Jednostki organizacyjne Lotnictwa Policji rozlokowane zostały na lotniskach  i lądowiskach w następujący sposób:

 

 

Po reorganizacji lotnictwa Służb Porządku Publicznego na szczeblu MSWiA przeprowadzonej w 2009 roku Lotnictwo Policji operuje z 6 baz tj.: z bazy centralnej znajdującej się na lotnisku Warszawa-Babice oraz 5 baz terenowych zlokalizowanych przy Komendach Wojewódzkich Policji w Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.

   

- Wydział Operacji Lotniczych, Zarząd Lotnictwa Policji, KGP - WARSZAWA:
            1 x Bell – 206,
            1 x Bell - 412,
            2 x Mi – 8,
            2 x W-3,

- Sekcja Lotnictwa KWP - KRAKÓW
            1 x W3,

- Sekcja Lotnictwa KWP – ŁÓDŹ
            1 x Bell - 206,

- Sekcja Lotnictwa KWP – POZNAŃ
            1x Mi-2,

- Sekcja Lotnictwa KWP - SZCZECIN
            1x Mi-2,

- Sekcja Lotnictwa KWP - WROCŁAW
            1x Mi-2.

 

 

Obiektywnym kryterium efektywności służby Lotnictwo Policji jest zawsze gotowość do działań w sytuacjach nadzwyczajnych, tzw. kryzysowych. Przykładem wystąpienia sytuacji kryzysowej była powódź z czerwca 2010 roku, podczas której Lotnictwo Policji wykonało 304 loty w czasie 326 godzin 50 minut. Ewakuowano wówczas 166 osób w tym:  Lotnictwo Policji ewakuowało 116 osób. W czasie działań wykonywano: loty ratowniczo-ewakuacyjne, loty patrolowe w tym: oświetlanie wałów, monitorowanie miejscowości w celu zapobiegania kradzieżom, współdziałanie z jednostkami naziemnymi PSP, loty rozpoznawcze w tym: monitoring wałów grożących pęknięciem, loty transportowe związane z usypywaniem wałów.

Innym przykładem działalności Lotnictwa Policji na rzecz bezpieczeństwa obywateli były loty ewakuacyjno-ratownicze realizowane na rzecz Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego w 2014 i 2015 roku.  Podczas całej operacji zabezpieczenia dyżuru lotniczego dla TOPR, śmigłowiec W-3  Sokół brał udział w 322 akcjach ratowniczych, podczas których udzielono pomocy 125 osobom, w tym  przetransportowano zwłoki 3 osób odnalezionych podczas akcji poszukiwawczych

Jak istotna jest rola Lotnictwa Policji, pokazały działania na terenie całego kraju w 2016r., podczas zabezpieczenia operacji policyjnej „Przymierze”, w tym: 3 podoperacji policyjnych:  Zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w dniach 24-31lipca 2016 r., zabezpieczenie Szczytu Nato w dniach 07-10 lipca 2016 r. i zabezpieczenie imprezy masowej Woodstock w Kostrzynie nad Odrą w dniach 13-17 lipca 2016 r. W celu zapewnienia wzmocnienia obrony powietrznej RP oraz właściwego poziomu bezpieczeństwa w czasie organizacji w/w przedsięwzięć został opracowany Plan Działania Dowódcy Operacji Policyjnej. Zarząd Lotnictwa Policji opracował Plan Działania Lotnictwa Policji w czasie Operacji Policyjnej o kryptonimie  „Przymierze”. Plan ten zawiera między innymi założenia do działań Lotnictwa Policji w obszarze przedsięwzięć własnych Policji oraz lotniczego wsparcia systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej.

Z uwagi na poziom trudności wykonywanych zadań personel lotniczy zatrudniony w strukturach służby Lotnictwo Policji charakteryzuje się bardzo dużym doświadczeniem zawodowym wynikającym z praktyki nabytej w lotnictwie wojskowym i cywilnym. Piloci spędzili w powietrzu kilka tysięcy godzin, posiadają uprawnienia do lotów w trudnych warunkach atmosferycznych zarówno w dzień jaki i w nocy. Personel techniczny stanowi grono doświadczonych fachowców z wieloletnim stażem zawodowym, ale również otwartych na nowoczesne technologie co zapewnia efektywną i bezpieczną eksploatację użytkowanych statków powietrznych, które mogą wykonywać loty 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, zarówno w terenie równinnym jak i górzystym, nad wodami śródlądowymi jak i nad morzem.
 

Spektrum zadań realizowanych przez Lotnictwo Policji obejmuje:

przewóz sił i środków (zadania transportowe), w tym:

 • przewóz grup AT, 
 • transport osób na potrzeby innych służb (w tym zatrzymanych, deportowanych, świadków),
 • loty transportowe na terenie Polski i EU,
 • zapewnienie szybkiego przemieszczenia na miejsce zdarzenia policjantów grup operacyjno-dochodzeniowych, zespołów minersko-pirotechnicznych, techników kryminalistyki, negocjatorów, pododdziałów antyterrorystycznych,
 • przewóz grup ratowniczo – ewakuacyjnych w czasie klęsk żywiołowych

.

poszukiwanie, rozpoznanie i obserwacja, w tym:

 • udział w operacjach policyjnych z wykorzystaniem termowizji i transmisji obrazu telewizyjnego na stanowiska kierowania lub ruchome stanowisko kierowania
  w czasie rzeczywistym.
 • rozpoznanie terenu pod względem nielegalnych upraw maku, konopi indyjskich, itp.
 • udział w poszukiwaniach osób i mienia o dużej wartości.
 • udział w operacjach policyjnych związanych z zabezpieczeniem porządku
  i bezpieczeństwa publicznego w czasie trwania imprez masowych o podwyższonym stopniu ryzyka oraz podczas zabezpieczenia szczególnej rangi uroczystości państwowych i kościelnych, w tym również wizyt VIP.
 • zapewnienie realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem i koordynacją ruchu drogowego.
 • obserwacja rejonów szczególnie zagrożonych przestępczością pospolitą
  i zorganizowaną, osłona i wspomaganie działań operacyjnych.
 • poszukiwanie zwłok za pomocą urządzeń termowizyjnych.
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych kompleksów leśnych, przekazywanie informacji o ogniskach pożarów.
 • filmowanie i fotografowanie w celach rozpoznawczych lub dowodowych.

 

zadania szkoleniowe, w tym:

 •  szkolenie własne w celu podtrzymania i podwyższania kwalifikacji.
 •  szkolenia i treningi zgrywające dla podmiotów współpracujących.

 

zadania związane z wykorzystaniem szczególnej właściwości śmigłowców, w tym:

 • desantowania i podejmowania na pokład osób i towarów.
 • wsparcie działań pościgowo-blokadowych.
 • działanie w sytuacjach kryzysowych, ewakuacja, w ramach akcji ratowniczych w związku z zaistniałymi katastrofami i klęskami żywiołowymi.
 • zabezpieczenie prewencyjne porządku na akwenach wodnych oraz udział w akcjach ratowniczych,
 • współdziałanie z pododdziałami antyterrorystycznymi w tym osłona medyczna tych działań.
 •  ujawnianie skradzionych ładunków, tymczasowych magazynów i innych obiektów mających związek z przestępstwem, a usytuowanych w miejscach trudno dostępnych (teren górzysty, leśny, podmokły).
 •  ujawnianie przestępstw związanych z kradzieżami paliw z rurociągów, magazynów, elementów wyposażenia linii kolejowych i sieci energetycznych.

 

współdziałanie z lotnictwem  MON, SG,  LPR, TOPR, Policji państw sąsiednich.

zabezpieczenie działań na rzecz MSWiA,

 

 

Charakterystyka śmigłowców Lotnictwa Policji

 

MIL Mi-8 Średni śmigłowiec transportowy, załoga 3 osoby, pasażerów 9 / 22

Aktualnie Lotnictwo Policji eksploatuje 2 maszyny tego typu.

 

Silniki: 2 turbinowe TW-2 117 A po 1267 kW

Średnica wirnika

21,29 m

Prędkość maks.

250 km/h

Długość kadłuba

18,17 m

Prędkość przelot.

225 km/h

Wysokość

5,65 m

Wznoszenie

8 m/s

Masa własna

6800 kg

Pułap

4500 m

Masa użyteczna

5200 kg

Zasięg

350/540 km

Masa całkowita

12000 kg

Zapas paliwa

1870/2615 l

 

Konstrukcja duraluminiowa , półskorupowa;
Wirnik nośny pięciołopatowy; Pierwszy lot 17.09.1962 r.;
Wersje: pasażersko-towarowa;
Dodatkowe wyposażenie:
- rama z zaczepem zewnętrznym o udźwigu 3000 kg,
- wciągarka LUCAS o udźwigu 250 kg
- stanowisko do desantu na linach,
- reflektor-szperacz,
- przystosowany do lotów w NVG,
- dodatkowe zbiorniki paliwa 2 x 915 l.

 

 

 PZL "SOKÓŁ" Lekki śmigłowiec wielozadaniowy, załoga 2/3 osoby, pasażerów 10

Aktualnie Lotnictwo Policji eksploatuje 2 maszyny tego typu.

 

Silniki: 2 turbinowe PZL-10W po 650 kW

Średnica wirnika

15,70 m

Prędkość maks.

255 km/h

Długość kadłuba

14,21 m

Prędkość przelot.

235 km/h

Wysokość

4,12 m

Wznoszenie

8,5 m/s

Masa własna

3680 kg

Pułap

5100 m

Masa użyteczna

2420 kg

Zasięg

690 km

Masa całkowita

6400 kg

Zapas paliwa

1700 l

Konstrukcja duraluminiowa, półskorupowa;
Wirnik nośny czterołopatowy;
Pierwszy lot 16.11.1979 r. (w Polsce 1965 r.);
Wersje: pasażerska, salon, transportowa;
Wyprodukowano kilkaset szt.;
Dodatkowe wyposażenie:
- wciągarka LUCAS o udźwigu 250 kg,
- dodatkowy zbiornik paliwa 1030 l.,
- kamera LEO-400 (tele i termowizyjna),
- reflektor-szperacz.

 

 

 

 

 

 

Bell 412B-HP. Średni śmigłowiec wielozadaniowy, załoga 1/2 osoby, pasażerów 8/7

Aktualnie Lotnictwo Policji eksploatuje 1 maszynę tego typu.

 

Silniki: 2 turbinowe PT6T3B po 754 kW

Średnica wirnika

14 m

Prędkość maks.

259 km/h

Długość kadłuba

14 m

Prędkość przelot.

222 km/h

Wysokość

4,6 m

Wznoszenie

6,0 m/s

Masa własna

3202 kg

Pułap

6096 m

Masa użyteczna

2196 kg

Zasięg

650 km

Masa całkowita

5398 kg

Zapas paliwa

1246 l

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukcja półskorupowa z poszyciem z metalu i włókna szklanego;

Wirnik nośny czterołopatowy;

Pierwszy lot – sierpień 1979

Wersja: salon

Wyprodukowano ponad 800 szt

 

 

 

Bell 206B-III Jet Ranger. Lekki śmigłowiec wielozadaniowy, załoga 1/2 osoby, pasażerów 3

Aktualnie Lotnictwo Policji eksploatuje 2 maszynę tego typu.

 

Silnik: turbinowy Allison 250C-20 313 kW

Średnica wirnika

10,16 m

Prędkość maks.

216 km/h

Długość kadłuba

9,50 m

Prędkość przelot.

190 km/h

Wysokość

2,91 m

Wznoszenie

6,5 m/s

Masa własna

730 kg

Pułap

4115 m

Masa użyteczna

720 kg

Zasięg

550 km

Masa całkowita

1450 kg

Zapas paliwa

345 l

Konstrukcja duraluminiowa, półskorupowa;
Wirnik nośny dwułopatowy;
Pierwszy lot 10.01.1966 r.;
Wersje: pasażerska, salon, transportowa;
Wyprodukowano ponad 7500 szt.;
Dodatkowe wyposażenie:
- głośniki zewnętrzne;
- reflektor-szperacz;
- kamera FLIR (termowizyjna).

 

 

 

   
 

 

 

PZL Mi-2 Lekki śmigłowiec wielozadaniowy, załoga 1/2 osoby, pasażerów 5

Aktualnie Lotnictwo Policji eksploatuje 3 maszyn tego typu.

 

Silniki: 2 turbinowe GTD-350 po 294 kW

Średnica wirnika

14,50 m

Prędkość maks.

210 km/h

Długość kadłuba

11,94 m

Prędkość przelot.

160 km/h

Wysokość

3,75 m

Wznoszenie

4,5 m/s

Masa własna

2400 kg

Pułap

4000 m

Masa użyteczna

1100 kg

Zasięg

540 km

Masa całkowita

3500 kg

Zapas paliwa

1070 l

Konstrukcja duraluminiowa, półskorupowa;
Wirnik nośny trójłopatowy;
Pierwszy lot 12.09.1961 r. (w Polsce 1965 r.);
Wersje: rozpoznawczo-łącznikowa;
Wyprodukowano ponad 5400 szt.;
Dodatkowe wyposażenie:

- kamera Ultra Force 275C (4 statki powietrzne),
- wciągarka ŁPG-3 o udźwigu 150 kg,
- głośniki zewnętrzne,
- reflektor - szperacz.

 

 

 

 

 

 

http://www.policja.pl/pol/kgp/glowny-sztab-policji/gsp-struktura-i-zakres/2846,Zarzad-Lotnictwa-Policji.html

 

NACZELNIK
ZLP GSP KGP

insp. Michał Czerwiński

 

tel: 022 60-137-37

faks: 022 60-137-36

 

ZASTĘPCA NACZELNIK

ZLP GSP KGP ds. SZKOLENIA

mł. insp. Robert Sitek

 

tel: 022 60-137-25

faks: 022 60-137-36


NACZELNIK WYDZIAŁU

OPERACJI LOTNICZYCH

ZLP GSP KGP

podinsp. Marcin Marcinkowski


 tel: 022 60-137-25

faks: 022 60-137-36
 

NACZELNIK WYDZIAŁU

TECHNIKI LOTNICZEJ

ZLP GSP KGP

mł.insp. Grzegorz Wóltański

 

tel: 022 60-137-25

faks: 022 60-137-36
 

 

Powrót na górę strony