Kierownictwo i struktura - Zespół Audytu Wewnętrznego - Policja.pl

Zespół Audytu Wewnętrznego

Zespół Audytu Wewnętrznego realizuje zadania związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego celem wspierania Komendanta Głównego Policji w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej w KGP oraz czynności doradcze.

Kierownictwo i struktura

Data publikacji 20.07.2006

Audytor wewnętrzny – koordynator ZAW KGP
Emilia MAJSZCZYK

SCHEMAT ORGANIZACYJNY ZESPOŁU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

 

Schemat organizacyjny

Powrót na górę strony