Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci znaleźli prawie 300 min przeciwpiechotnych z czasów II wojny światowej

Data publikacji 18.06.2014

Ełccy policjanci znaleźli 279 min przeciwpiechotnych z okresu II wojny światowej. Leżały one w lesie w okolicy miejscowości Pisanica. Na przestrzeni 2 ostatnich miesięcy to już 7. interwencja funkcjonariuszy w związku ze znalezieniem niewybuchu. Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu nieszczęść, a nawet śmierci! O każdym przypadku znalezienia niewypału, niewybuchu należy powiadomić niezwłocznie najbliższą jednostkę Policji lub urząd administracji.

Ełccy kryminalni ustalili, że w lesie w okolicy miejscowości Pisanica znajdują się niewybuchy z okresu II wojny światowej. Wczoraj nad ranem, policjant z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego znalazł tam blisko 300 min przeciwpiechotnych tzw. skoczków. Zabezpieczeniem i neutralizacją materiałów wybuchowych zajęli się saperzy z jednostki wojskowej w Orzyszu.

Ełccy funkcjonariusze często mają do czynienia z takimi znaleziskami. Od maja br. w związku ze znalezieniem niewybuchów interweniowali już 7 razy. Poza opisanym przypadkiem znaleziono m.in. 10 granatów zaczepnych, które leżały w trzcinowisku na brzegu jeziora w miejscowości Krzywe gm. Prostki oraz granat z zapalnikiem, który został wykopany w czasie prac ziemnych prowadzonych w okolicach szkoły w Borzymach.

Jak zachować się w przypadku odnalezienia niewypału, czy niewybuchu?

Podczas leśnych spacerów można natknąć się na pozostałości II wojny światowej. Chodzi oczywiście o niewypały i niewybuchy. O rodzajach tych materiałów niebezpiecznych i o tym, jak się zachować wobec takiego odkrycia mówi podinsp. Waldemar Niemczuk ze Sztabu Policji KWP w Olsztynie.

Przedmioty niebezpieczne, to wszelkiego rodzaju urządzenia (materiały) pochodzenia wojskowego, przemysłowego lub innego, które mając właściwości łatwopalne, żrące, trujące, grożą niebezpieczeństwem przy manipulowaniu lub zetknięciu się z powietrzem albo wysoką temperaturą.

Przedmioty wybuchowe, to wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, przemysłowego, lub własnej konstrukcji, zawierające materiały wybuchowe, które ze względu na swe właściwości wybuchowe, grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi.

Materiały wybuchowe wykorzystane w technice wojskowej są odporne na działanie różnych czynników, przez co nie tracą swych właściwości wybuchowych zachowując długotrwałą zdatnością do użycia.

Niewybuch to pocisk, granat, bomba lub ładunek kruszący, w którym nie nastąpiła przemiana energii potencjalnej  materiału kruszącego w energię mechaniczną.

Niewypał to nabój, który nie został odpalony na skutek zacięcia się broni lub usterek amunicji. Ze względu na trudność natychmiastowego określenia przyczyn niewypału, wymagane jest zachowanie jak największej ostrożności.

Przedmioty wybuchowe pochodzenia wojskowego to:

- zapalniki,
- pociski artyleryjskie i rakietowe,
- bomby lotnicze,
- granaty: moździerzowe, ręczne, nasadkowe,
- miny,
- ładunki materiałów wybuchowych.

Przedmioty wybuchowe pochodzenia wojskowego – pozostałości po działaniach wojennych są często trudne do zidentyfikowania z powodu zanieczyszczenia ich powierzchni glebą oraz ich korozji.

Przedmiotów niebezpiecznych nie wolno:

- odkopywać,
- dotykać,
- podnosić,
- przenosić,
- uderzać,
- rozbijać,
- rzucać,
- podgrzewać (np. wrzucać do ogniska),
- manipulować nimi.

Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie, może doprowadzić do wielu nieszczęść, a nawet śmierci! O każdym przypadku znalezienia niewypału, niewybuchu należy powiadomić niezwłocznie najbliższą jednostkę Policji lub urząd administracji.

Tylko w ubiegłym roku policjanci minerzy-pirotechnicy z Warmii i Mazur interweniowali 599 razy.

Ilości podjętych oraz zniszczonych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych z terenu województwa warmińsko – mazurskiego w latach 2004-2009:

PODJĘTO I ZNISZCZONO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Razem:

Min przeciwpancernych

i przeciwpiechotnych

187
47
105
99
110
26
574
Bomb lotniczych
7
104
27
24
25
6
193

Pocisków artyleryjskich

i granatów moździeżowych

814
4290
2498
2033
2190
546
12371
Granatów ręcznych
i przeciwpancernych
117
276
243
373
523
80
1612
Innej amunicji
3873
11833
27100
14323
3997
2746
63872
RAZEM
4998
16550
29973
16852
6845
3404
78622
Liczba interwencji wojskowych patroli rozminowania:
301
557
616
636
753
507
3370

 

(KWP w Olsztynie / gm)

 

Powrót na górę strony