Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarto wystawę „ Policja w stylu retro”

Data publikacji 30.06.2014

W Muzeum Wsi Kieleckiej, na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni, otwarta została wystawa pt. „Policja w stylu retro” poświęcona historii Policji Państwowej z lat 1919 – 1939 na Kielecczyźnie. W uroczystości wziął udział m. in. Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Zbigniew Kotarski. Uroczystość uświetniła Grupa Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Policji Państwowej z Radomia.

Celem wystawy jest próba przedstawienia i przybliżenia pracy policjantów II RP w komisariatach w małych miasteczkach kieleckich. Wystawa jest przyczynkiem do powstania szerszego scenariusza dla osobnej ekspozycji, pokazującej pracę na posterunku Policji w miasteczku, która jest planowana w trzecim etapie rozbudowy Parku Etnograficznego w Tokarni pod Kielcami.

Otwarcie wystawy spotkało się z dużym zainteresowaniem osób zwiedzających obiekty w Parku Etnograficznym w Tokarni.

Na wystawie zaprezentowane zostały oryginalne eksponaty, m.in.: prycza aresztu, policyjne rowery, pieczątki i fotografie. Otwarcie wystawy uświetnił pokaz grupy rekonstrukcji historycznej z Radomia, których członkowie zaprezentowali specjalną inscenizację zatrzymania oszustki. Widzowie mieli okazję zobaczyć umundurowanie policjantów z lat 1918 – 1939, a także ich uzbrojenie.

Wystawę można oglądać w obiekcie zabytkowego spichlerza ze Złotej Pińczowskiej na terenie muzeum w Tokarni.

(KWP w Kielcach / gm)

Powrót na górę strony