Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wystąpienie dolnośląskiego policjanta na europejskim seminarium „Pan-European football security”

Data publikacji 04.07.2014

Funkcjonariusz Sztabu Policji z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – mł. asp. Bartłomiej Majchrzak reprezentował jako prelegent polską Policję podczas 27 internetowego seminarium (webinar) z zakresu ogólnoeuropejskiego zabezpieczenia meczów piłkarskich („Pan-European football security”). Wystąpienie dolnośląskiego policjanta podczas seminarium, które było organizowane w ramach Europejskiej Akademii Policyjnej, dotyczyło zaprezentowania osiągnięć i doświadczeń polskiej Policji, związanych z zabezpieczeniem turnieju EURO 2012.

Organizatorami seminarium była Policja Francuska oraz Sekretariat Europejskiej Akademii Policyjnej (CEPOL). Grupę docelową seminarium stanowili funkcjonariusze reprezentujący Policję wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej (około 100 osób), zajmujący się wywiadem oraz analizą zagrożeń w zakresie spotkań piłkarskich, spottersi, policjanci zaangażowani w zabezpieczenie meczów oraz eksperci i wykładowcy, realizujący zadania w tym zakresie. Szkolenie było realizowane w języku angielskim.

W seminarium, oprócz funkcjonariusza dolnośląskiej Policji, który przedstawił uczestnikom prezentację jego autorstwa pod tytułem „EURO 2012 – doświadczenie i nowa perspektywa w zabezpieczaniu imprez masowych”, zajęcia prowadzili też m.in. Sami Megdiche, który przedstawił działanie policji francuskiej w zakresie rozpoznania środowiska kibiców, przedstawiciel Organizacji Narodów Zjednoczonych Brian Powrie, który przedstawił temat międzynarodowych mechanizmów prawnych związanych z zabezpieczaniem imprez masowych oraz przedstawiciel portugalskiej policji Rodrigo Cavaliero, który omówił bezpieczeństwo imprez masowych w Portugalii. Koordynatorem seminarium ze strony francuskiej był Cyrille Tisseyre.

Wystąpienie mł. asp. Bartłomieja Majchrzaka dotyczyło m.in. zabezpieczenia EURO 2012 na terenie woj. dolnośląskiego. Policjant po krótce przedstawił historię wyboru Polski i Ukrainy na gospodarzy turnieju finałowego, omówił zagadnienie związane z budową nowego stadionu we Wrocławiu i nowych wyzwań, jakie niosła ze sobą jego kubatura, umiejscowienie, a także infrastruktura, oraz przedstawił przygotowania dolnośląskiej Policji do EURO 2012 w zakresie rozpoznania i analizy zagrożeń, taktyki, logistyki i policyjnych sił.

Funkcjonariusz przedstawił też przebieg zabezpieczenia EURO 2012 podczas trzech meczów odbywających się we Wrocławiu, podkreślając fakt rozgrywania w tym mieście wszystkich meczów grupowych przez reprezentację Czech, co miało istotne znaczenie związane z zabezpieczeniem. Mł.asp. Bartłomiej Majchrzak przedstawił też tematykę związaną z funkcjonowaniem Strefy Kibica na wrocławskim Rynku.

Na zakończenie swojego wystąpienia, mł. asp. Bartłomiej Majchrzak zwrócił uwagę na znaczenie EURO 2012 dla dolnośląskiej Policji, a zwłaszcza zdobytego doświadczenia związanego z zabezpieczaniem tak dużych imprez masowych.

(KWP we Wrocławiu / mw)

Powrót na górę strony