Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjantka z Jasła laureatem ogólnopolskiego konkursu

Data publikacji 10.07.2014

Młodszy aspirant Joanna Garbacik z jasielskiej komendy policji została laureatem tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu "Policjant, który mi pomógł". Funkcjonariuszka znalazła się wśród pięciu finalistów, którzy zostali wyróżnieni za swoją postawę i zaangażowanie w walkę z przemocą w rodzinie. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się 26 lipca br. w Warszawie podczas obchodów Święta Policji.

Organizatorem konkursu pn. "Policjant, który mi pomógł” jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia. Konkurs objęty jest przez Komendanta Głównego Policji patronatem honorowym oraz wpisany został w ramy rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej". Organizowany jest cyklicznie od 2008 r. i ma na celu m. in. promowanie postaw oraz umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie, jak też podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kapituła tegorocznej VII edycji konkursu, składająca się z pracowników "Niebieskiej Linii", przedstawiciela Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz zwycięzców ostatnich trzech edycji konkursu wyłoniła pięciu laureatów. W gronie wyróżnionych znalazła się mł. asp. Joanna Garbacik z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Finaliści wybrani zostali spośród 169 zgłoszeń jakie wpłynęły od osób prywatnych oraz przedstawicieli instytucji (z wyłączeniem Policji) z całej Polski. Podstawowym kryterium oceny była merytoryczna weryfikacja działań policjantów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikająca z analizy uzasadnień do nadesłanych zgłoszeń.

Młodszy aspirant Joanna Garbacik została przyjęta w szeregi Policji w grudniu 2008 r. W Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle, służbę pełni od czterech lat, wcześniej pracowała w Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie. W 2010 r. weszła w skład Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KPP w Jaśle, obejmując stanowisko koordynatora nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu jasielskiego. Jest również członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle.

Wręczenie wyróżnień laureatom konkursu odbędzie się 26 lipca w Warszawie podczas obchodów Święta Policji.

(KWP w Rzeszowie / gm)

Powrót na górę strony