Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Msza święta w intencji poległych policjantów

Data publikacji 25.07.2014

Mszą św. w katedrze polowej uczczono pamięć o poległych funkcjonariuszach policji. Eucharystii przewodniczył biskup Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego i krajowy duszpasterz policji. W homilii bp Guzdek życzył funkcjonariuszom, aby "mieli uszy wyczulone na wołanie o pomoc ludzi udręczonych samotnością i doświadczonych śmiercią najbliższych". Po Mszy św. w sali konferencyjnej ordynariatu bp Guzdek wręczył policjantom medale "Gloria Intrepidis et Animi Promptis” (Chwała ofiarnym i nieustraszonym) oraz "Milito pro Christo" (Walczę dla Chrystusa).

Msza św. rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Komendy Głównej Policji. Liturgię słowa przygotowali funkcjonariusze. Obecny był Chór Komendy Stołecznej Policji oraz Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

W homilii bp Guzdek podkreślił, że zawsze głęboko przeżywa spotkania z wdowami i sierotami po poległych policjantach. - Dzisiejsza uroczysta Msza św. w katedrze polowej Wojska Polskiego jest potwierdzeniem wrażliwości serc wobec tych, którzy w ostatnim czasie pożegnali swoich najbliższych. Jest to czas wlewania chrześcijańskiej nadziei w obolałe serca. Jest to także rodzaj zatrzymania się i pogłębionej refleksji o życiu i przemijaniu - powiedział.

Biskup polowy przypomniał, że dziś w siedzibie Komendy Głównej Policji odsłonięto kolejne tabliczki z nazwiskami poległych na służbie funkcjonariuszy. - Będą one wzywać do zatrzymania się, do refleksji a wielu zapewne do modlitwy za kolegów. Jednocześnie są one pięknym świadectwem szlachetności środowiska policyjnego, które nie zapomina o swoich bohaterach - powiedział.

Biskup Guzdek podziękował kierującej Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Irenie Zając za opiekę nad tymi, którym niebezpieczna służba lub wypadek odebrał najbliższych. - To ona i ci, których zgromadziła w tej charytatywnej organizacji, naśladują Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. On nie pozostał obojętny na skargę i wołanie: „Nie mam człowieka”. Ludzie dobrej woli czynią podobnie, wspierając Fundację - powiedział.

Na koniec ordynariusz wojskowy życzył, aby "nawet w obliczu najtrudniejszych i najbardziej złożonych sytuacji nigdy nie tracić ufności". - Niech w naszych sercach nigdy nie obumrze ziarno nadziei. Wokół nas jest wielu ludzi, którzy mają wyczulone ucho na wołających o pomoc. Ponadto, jak mówił papież Benedykt XVI, „człowiek wierzący nigdy nie jest samotny”. W Bogu znajduje oparcie i od Niego czerpie siły do zmagania się z przeciwnościami losu - powiedział.

Eucharystię koncelebrowali z bp. Guzdkiem kapelani policji. Uczestniczyły w niej rodziny policyjne, kierownictwo i pracownicy Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, policjanci na czele z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Markiem Działoszyńskim i jego zastępcami. We Mszy św. uczestniczyli także komendanci wojewódzcy policji, którzy przybyli by towarzyszyć rodzinom i uczcić pamięć poległych funkcjonariuszy.

Po Mszy św. w sali konferencyjnej Muzeum Ordynariatu bp Guzdek uhonorował funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego oraz Wydziału Terroru Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji medalem "Gloria Intrepidis et Animi Promptis". W imieniu funkcjonariuszy CBŚ medal i towarzyszący mu dyplom odebrał nadinsp. Igor Parfieniuk, dyrektor CBŚ. Medal dla funkcjonariuszy Wydziału Terroru Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji odebrał nadinsp. Dariusz Działo, Komendant Stołeczny Policji.

Medale "Gloria Intrepidis et Animi Promptis" otrzymali także nadkom. Sławomir Sumka, z Głównego Sztabu Policji - Komendy Głównej Policji oraz mł. insp. Martyna Drężek z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Piszu.

Medal i dyplom "Gloria Intrepidis et Animi Promptis” (Chwała ofiarnym i nieustraszonym), ustanowił w lipcu 2008 roku biskup Tadeusz Płoski, ówczesny biskup polowy WP. Celem ustanowienia medalu i wręczanego z nim dyplomu jest promowanie wśród funkcjonariuszy służb mundurowych postawy „świadczącej o prawdzie, bohaterstwie i sprawiedliwości”.

Biskup polowy przyznał funkcjonariuszom także medal "Milito pro Christo". Otrzymali go zastępcy komendanta głównego policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, nadinsp. Mirosław Schossler oraz nadinsp. Wojciech Olbryś, a także nadinsp. Dariusz Działo, Komendant Stołeczny Policji i nadinsp. Igor Parfieniuk, dyrektor CBŚ.

W roku 2001 bp Sławoj Leszek Głódź, ówczesny biskup polowy WP, ustanowił medal Ordynariatu Polowego „Milito pro Christo”. Medalem tym bp Głódź odznaczył wszystkich wyróżnionych Dyplomem „Benemerenti”, a także wiele inne osoby i instytucje zaangażowane w pracę na rzecz duszpasterstwa wojskowego, działalności charytatywnej, naukowej, społecznej i artystycznej.

Spotkanie zakończył koncert orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Chóru Komendy Stołecznej Policji.

źródło: ordynariat.wp.mil.pl / pt, Foto: Marek Krupa

Powrót na górę strony