Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pamięci poległych policjantów

Data publikacji 25.07.2014

Każdego roku, jednym z najważniejszych momentów podczas obchodów Święta Policji jest uroczystość odbywająca się przed Tablicą Pamięci oraz złożenie wieńców przed Obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska". Dla całej formacji to wyjątkowo wzruszające chwile, bo właśnie w ten sposób funkcjonariusze oddają hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli.

W uroczystości odsłonięcia tabliczek siedmiu policjantów, którzy działając w ochronie życia i zdrowia obywateli, zginęli w czasie służby, uczestniczyli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Grzegorz Karpińki, Krajowy Duszpasterz Policji ks. bp Józef Guzdek, Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński, jego zastępcy: nadinsp. Krzysztof Gajewski, nadinsp. Mirosław Schossler i nadinsp. Wojciech Olbryś, komendanci wojewódzcy Policji, kierownictwo KGP, Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Irena Zając, Naczelny Prawosławny Kapelan Policji, a także rodziny policjantów, których nazwiska zostały wpisane do Księgi Pamięci. Udział w uroczystości wzięli również byli komendanci główni Policji.

Zgromadzonych przed Tablicą Pamięci przywitał Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński powiedział do zebranych - Ryzyko utraty zdrowia lub życia jest trwale wpisane w zawód policjanta. (..) Policjanci, których nazwiska zostaną dziś wpisane do Księgi Pamięci wypełnili słowa roty ślubowania do końca. Chroniąc bezpieczeństwo ludzi i porządek publiczny – ponieśli ofiarę największą, ofiarę życia. Komendant główny przypomniał, że bycie funkcjonariuszem, to również misja: Zawód policjanta to zawód specjalny i dla wyjątkowych ludzi. Ogromna większość z nas traktuje swoją służbę w Policji jako misję, misję działania na rzecz dobra wspólnego, służenia ludziom, stawania w obronie porządku prawnego Państwa.

Gen. insp. Marek Działoszyński zadeklarował także pomoc finansową dla rodzin policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby: Policja nie zostawia bez pomocy i opieki rodzin swoich funkcjonariuszy, którzy zginęli lub zostali poszkodowani podczas wykonywania obowiązków służbowych. Pomaga im Komenda Główna Policji, wspierają macierzyste jednostki Policji. Nieocenioną pomoc niesie powstała w 1997 roku Fundacja Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Z inicjatywy kierownictwa Policji i władz Fundacji, w ustawie o Policji znalazł się zapis, że każde z dzieci policjanta, który zginął na służbie, będzie miało zagwarantowaną pomoc finansową na kształcenie na poziomie średnim i wyższym.

Następnie do Księgi Pamięci wpisano nazwiska poległych policjantów i odczytano karty pamięci prezentujące ich sylwetki. Rodzinom i jednostkom, w których służbę pełnili polegli funkcjonariusze, przekazano karty pamięci i kopie rozkazów Komendanta Głównego Policji. Rodziny odsłoniły tabliczki epitafijne z nazwiskami policjantów, którzy stracili życie na służbie.

Krajowy Duszpasterz Policji poprowadził modlitwę w intencji poległych policjantów - Niech te tabliczki pobudzają pamięć i modlitwę. W obliczu tej tragedii, słowa ludzkie nic nie znaczą - powiedział.

Po modlitwie w intencji poległych policjantów, złożono wiązanki kwiatów, odegrano melodię „Śpij kolego” i uczczono pamięć wszystkich poległych minutą ciszy.

Podczas uroczystości w Komendzie Głównej Policji złożono też wieńce pod obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”, który znajduje się przed gmachem Komendy Głównej Policji. To właśnie tu złożona jest urna z prochami policjantów, którzy na mocy rozkazu z 5 marca 1940 roku, podpisanego m.in. przez Józefa Stalina, zostali zamordowani przez NKWD i pogrzebani w Miednoje.

pt, mw, foto Marek Krupa

Czytaj również: Policjanci polegli na służbie >>

 

Film Odsłonięcie tabliczek pamiątkowych

Film Polegli na służbie

Powrót na górę strony