Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Msza Święta w intencji Policji

Data publikacji 27.07.2014

Kolejny dzień Centralnych obchodów Święta Policji rozpoczął się w niedzielę mszą świętą w Bazylice Świętego Krzyża, odprawioną w intencji Policji. Mszę koncelebrował Biskup Polowy Wojska Polskiego ks. bp Józef Guzdek. - Proszę was wszystkich, abyście zawsze byli ludźmi pokoju i sługami bezpieczeństwa – powiedział ksiądz biskup do policjantów.

W mszy uczestniczyli m.in. Komendant Główny Policji gen.insp. Marek Działoszyński, jego zastępcy: nadinsp. Krzysztof Gajewski, nadinsp. Mirosław Schossler i nadinsp. Wojciech Olbryś, komendanci wojewódzcy Policji, komendanci szkół Policji, dyrektorzy biur KGP i ich zastępcy, a także przedstawiciele środowisk naukowych, stowarzyszeń i związków zawodowych działających w Policji.

Msza św. rozpoczęła się od wprowadzenia Kompanii Reprezentacyjnej Policji i odegrania hymnu państwowego. Czytania oraz wezwania modlitwy wiernych zostały przygotowane przez funkcjonariuszy Policji.

W homilii bp Guzdek podkreślał, że każdy w swoim życiu staje przed wieloma wyborami, a umiejętność trafnego ich dokonywania nabywa się dorastając w rodzinnym domu. We właściwym wychowaniu pomaga także Kościół przypominając prawa dekalogu. Zdaniem bp. Guzdka w każdej społeczności ludzkiej dobro przemieszane jest ze złem. - Pośród ogromnej rzeszy ludzi szlachetnych pojawiają się ludzie źli. Nie możemy jednak dać przyzwolenia złu i patrzeć obojętnie na jego aktywność. (…)społeczeństwo ma prawo, a nawet uznaje to za konieczność, aby w miarę jak najszybciej wyłączyć złych spośród sprawiedliwych - powiedział. Ordynariusz wojskowy podkreślił, że idea „zapewnienia bezpieczeństwa i ładu społecznego” stała u podstaw powołania 95 lat temu Policji Państwowej.

Biskup polowy przypomniał, że funkcjonariusze dbając o bezpieczeństwo kierują się „ewangeliczną zasadą, aby zło dobrem zwyciężać”. - Mają świadomość tego, że zostali wybrani przez Boga, powołani, „aby bronić słabych i ochraniać uczciwych”. Użycie siły jest zawsze ostatecznością, aby „powstrzymać rękę niesprawiedliwego napastnika” – powiedział. Jako przykład podał działania funkcjonariuszy w ramach konkursu „Policjant, który mi pomógł”, promującego postawy zapobiegania przemocy w rodzinach. - To oni w sposób szczególny „wytężyli wzrok”, dostrzegli ukrytą przemoc w patologicznych rodzinach i zażegnali niebezpieczeństwo matki i żony oraz dzieci - powiedział.

Ordynariusz wojskowy przypomniał także o działalności polskich funkcjonariuszy na misjach pokojowych. Podkreślił, że w kraju i na misjach policjanci płacą często cenę zdrowia i życia za pełnioną służbę. Wspomniał również tych policjantów, którzy zapłacili zdrowiem a nawet życiem za wierność swojej misji, o kolejnych siedmiu funkcjonariuszach, którzy "zginęli wypełniając swoje zadanie", a których nazwiska uroczyście wpisane zostały w miniony piątek do Księgi Pamięci, ana Tablicy Pamięci w Komendzie Głównej Policji rodziny poległych na służbie odsłoniły tabliczki epitafijne z ich nazwiskami.

Biskup zachęcił funkcjonariuszy, by „zawsze byli ludźmi pokoju i sługami bezpieczeństwa”. - Nadal wszelkimi środkami odważnie wspierajcie budowanie ładu i bezpieczeństwa. Nawet w obliczu najtrudniejszych i najbardziej złożonych sytuacji nie traćcie ufności - powiedział. Życzył policjantom, by w świecie „niszczonym przez kłamstwo i rozdzieranym przez przemoc i niesprawiedliwość byli zwiastunami pokoju i bezpieczeństwa”. - Wszystkim powołanym do służby w Policji życzę, aby Bóg współdziałał z wami we wszystkim dla dobra naszej Ojczyzny i bezpieczeństwa jej mieszkańców - powiedział.

Eucharystię koncelebrowało grono kapelanów – duszpasterzy Policji, m.in. ks. Jan Kot SAC, kapelan Komendy Głównej Policji. Podczas mszy wystawiony został poczet sztandarowy ze sztandarem Komendy Głównej Policji a liturgicznej modlitwie towarzyszył Chór Komendy Stołecznej Policji oraz Orkiestra Reprezentacyjna Policji.

Na koniec Mszy św. generalny insp. Marek Działoszyński w imieniu swoim i polskich policjantów podziękował biskupowi polowemu za sprawowaną Eucharystię, codzienną opiekę duszpasterską kapelanów i otrzymywane wsparcie.

Msza transmitowana była przez program I Polskiego Radia.

źródło: ordynariat.wp.mil.pl / mw, Foto: Marek Krupa

 

Powrót na górę strony