Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Na krakowskich ulicach pojawiły się dodatkowe policyjne patrole

Data publikacji 07.08.2014

Od 1 sierpnia na krakowskich ulicach pojawiły się dodatkowe policyjne patrole. Przez 3 najbliższe miesiące policjanci zrealizują dodatkowo 750 służb.

Dzięki środkom finansowym, wyasygnowanym  przez krakowskie władze miasta,  od 1 sierpnia na ulicach pojawiły się dodatkowe policyjne patrole. Przez trzy miesiące (1.08. - 31.10.) policjanci zrealizują ponadnormatywnie 750 służb prewencyjnych. Zgodnie z oczekiwaniami społecznymi  są  to  patrole piesze,  które nie tylko mają realny wpływ  na stan bezpieczeństwa, ale przede wszystkim  w znaczący sposób oddziaływują   na poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

Dodatkowe służby prewencyjne  zostały skierowane w rejony Krakowa,  które zostały wytypowane podczas społecznych konsultacji poprzedzających projekt. Również ścisła współpraca poszczególnych rad dzielnic Krakowa z komisariatami pozwoliła na wskazanie newralgicznych punktów i rejonów na mapie miasta.  Podczas służby policjanci patrolują także okolice  placówek handlowych sprzedających alkohol, koło których  odnotowywane są częste zakłócenia porządku publicznego.

To kolejne już wsparcie finansowe krakowskich radnych dla działań Policji na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w naszym mieście.

Pod koniec 2013 r., także dzięki środkom przekazanym z budżetu gminy Kraków, zostały zorganizowane dodatkowe patrole policyjne w mieście.  W ramach  500 ośmiogodzinnych  dodatkowych służb  (od 8 listopada  do 5 grudnia) policjanci wylegitymowali 1856 osób, skontrolowali 618 pojazdów, przeprowadzili 1303 interwencje. Ujawnili 1118 wykroczeń – w 442 przypadkach ukarano sprawców mandatami karnymi na prawie 53 tys. złotych, wobec 18 sprawców skierowano wnioski o ukaranie do sądu.   Policjanci podczas pełnionych służb ujawniali także przestępstwa, zatrzymywali osoby poszukiwane i nietrzeźwych kierujących oraz zabezpieczali miejsca zdarzenia do czasu przyjazdu grup oględzinowo-śledczych.   

Także w obecnym roku krakowska Policja była już wspierana środkami z budżetu miasta Krakowa – na mocy porozumienia pomiędzy  Komendą Miejską Policji w Krakowie a Gminą Miejską Kraków od lutego do czerwca br. zrealizowano 750 dodatkowych służb.  Z uwagi na istotną potrzebę udrożnienia ruchu drogowego w rejonach remontowanych krakowskich ulic większość z ponadnormatywnych służb ( 450 ) zostało wykonanych przez funkcjonariuszy ruchu drogowego, a pozostałe przez policjantów prewencji pełniących służby patrolowe.   W trakcie wykonywanych zadań policjanci m.in. wylegitymowali 2564 osoby, przeprowadzono 641 interwencji, a także ujawniono 2046 wykroczeń – w 1282 przypadkach ukarano sprawców mandatami karnymi na kwotę ponad 205 tys. złotych, natomiast wobec 39 sprawców skierowano wnioski o ukaranie do sądu.

Jak widać, nasycenie miasta dodatkowymi służbami prewencyjnymi  Policji ma zarówno działanie społeczne – widok mundurowych patroli powoduje  wzrost poczucia bezpieczeństwa  wśród mieszkańców, ale także ma znaczenie w aspekcie prewencyjnego odziaływania restrykcyjnego wobec sprawców przestępstw oraz wykroczeń.

Systematyczna praca krakowskich policjantów przynosi coraz lepsze efekty – praca wykrywcza pozwala na rozliczanie karne sprawców przestępstw, działania prewencyjne wpływają pozytywnie na obniżenie  ilości przestępstw.  Stan bezpieczeństwa poprawia się. W okresie półrocznym odnotowaliśmy o 685 przestępstw mniej aniżeli w roku ubiegłym.

Zwiększa się także poczucie bezpieczeństwa – co odzwierciedlają m.in. niezależne wyniki badań CBOS-u, które wskazują, że dziewięciu na dziesięciu ankietowanych czuje się bezpiecznie w swojej okolicy.

Półroczna praca policjantów w bieżącym roku przyniosła spadek przestępczości w Krakowie, zwłaszcza tej najbardziej uciążliwej dla mieszkańców i turystów. Odnotowaliśmy spadek przestępczości kryminalnej  o 840 przestępstw mniej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Najbardziej cieszy spadek przestępczości w takich kategoriach jak kradzież z włamaniem (aż o 540 przestępstw mniej), kradzież (o ponad 570 mniej) czy zniszczenie cudzej rzeczy, w tym graffiti (o 140 mniej).  Spadła również o ponad 124 ilość wymuszeń rozbójniczych i rozbojów.

Krakowscy policjanci, rozbijając struktury przestępcze, zwiększyli także (w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku) swoją skuteczność w odzyskiwaniu mienia pochodzącego z nielegalnej działalności.   Do tego należy doliczyć niszczenie źródeł dochodowych grup kibolskich (zlikwidowane fabryki narkotyków i związane z tym zatrzymania).

Niewątpliwie spadek ilości najbardziej dokuczliwych przestępstw, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności, to w dużej mierze zasługa policjantów.

(źródło: KWP w Krakowie)

Powrót na górę strony