Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stołeczna Policja z nowym komendantem

Data publikacji 02.09.2014

Z dniem 2 września nowym komendantem stołecznym Policji został insp. Michał Domaradzki. Dotychczasowy szef stołecznej Policji nadinsp. Dariusz Działo został powołany na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie. Uroczystość przekazania obowiązków odbyła się w Białej Sali z udziałem Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Marka Działoszyńskiego, władz miejskich i samorządowych oraz przedstawicieli służb i kadry kierowniczej KSP.

W dzisiejszej ceremonii przekazania obowiązków Komendanta Stołecznego Policji insp. Michałowi Domaradzkiemu wzięli udział: zastępcy komendanta stołecznego Policji, komendanci rejonowi, powiatowi Policji, komendanci komisariatów specjalistycznych, naczelnicy wydziałów oraz zaproszeni goście: Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, I Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy Jacek Wojciechowicz, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Prokurator Apelacyjny w Warszawie Dariusz Korneluk, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej płk Anna Osowska-Rembecka, przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, warszawskiej prokuratury okręgowej i policyjnych związków zawodowych. W uroczystości uczestniczyli także biskup polowy Józef Guzdek oraz kapelan stołecznej Policji ks. Józef Jachimczak.

Uroczystą zbiórkę rozpoczął meldunek złożony przez Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji insp. Dariusza Pergoła Komendantowi Głównemu Policji oraz wprowadzenie pocztu sztandarowego Komendy Stołecznej Policji. Następnie naczelnik wydziału kadr odczytał decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczące powołania komendantów na nowe stanowiska służbowe. Zgodnie z tradycją podczas ceremonii przekazania obowiązków miało miejsce pożegnanie  nadinsp. Dariusza Działo i powitanie insp. Michała Domaradzkiego ze sztandarem KSP oraz uroczyste złożenie meldunku szefowi polskiej Policji o zdaniu i objęciu obowiązków Komendanta Stołecznego Policji.

Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński w swoim wystąpieniu podkreślił, że „bycie oficerem Policji to bardzo ważna sprawa, to nie tylko profesjonalizm, wiedza i doświadczenie, ale i dyspozycyjność. Taka dyspozycyjność przyświeca wszystkim, którzy obejmują ważne stanowiska w hierarchii służbowej Policji. Pan Komendant Działo przez wiele lat obejmuje wiele ważnych stanowisk w Policji i stawał zawsze do największych wyzwań, obejmował najróżniejsze w Polsce garnizony, realizował wiele ważnych zadań zgodnych z kierunkami działań kierownictwa polskiej Policji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dostosowując Policję do służenia ludziom”. Komendant Główny podziękował nadinsp. Działo za dotychczasową służbę, za przeprowadzeniu wielu trudnych reorganizacji i reform. Dodał, że codzienna służba na rzecz garnizonu stołecznego i społeczeństwa, największe zaangażowanie, wiele serca i właściwa praca dały efekty. Zwrócił uwagę, że potrzebna jest ciągłość dowodzenia, stąd decyzja o powołaniu insp. Domaradzkiego na najwyższe stanowisko w KSP. Komendant Główny Policji podkreślił, że nowy komendant to doświadczony oficer, pracował na wielu ważnych stanowiskach służbowych. „Te doświadczenia są gwarantem tego, że będzie profesjonalny, dobrze zorganizowany i będzie budował zespół ludzi, z którymi osiągnie jak najlepsze wyniki. To także gwarancja dobrej atmosfery w pracy” – dodał komendant.

Dotychczasowy szef stołecznej Policji nadinsp. Dariusz Działo podziękował wszystkim policjantom, pracownikom i służbom współpracującym z KSP za współpracę i realizację wielu często trudnych przedsięwzięć. Przypomniał najważniejsze wydarzenia, które zabezpieczała stołeczna Policja w ostatnich miesiącach oraz reorganizacje dokonane w garnizonie, np. służby prewencyjnej. Wspomniał o dużym osiągnięciu dotyczącym znaczącego spadku czasu reakcji policjantów na zdarzenia zarówno w mieście, jak i powiatach, sukcesach pionu kryminalnego i przedsięwzięciach logistycznych, w tym realizowanych inwestycjach w garnizonie, zakupach radiowozów oraz policyjnego sprzętu. Podkreślił, że priorytetem jest również rodzina, komendant wraca więc do domu, by dalej służyć Policji, ojczyźnie, tym razem z poziomu miejsca zamieszkania. Na koniec podkreślił, że „kto nie pracuje w Warszawie, ten nie wie co to smak polskiej Policji”.

Następnie głos zabrał komendant. Insp. Michał Domaradzki podziękował przełożonemu za ten olbrzymi kredyt zaufania i zapewnił, że zrobi wszystko, by go nie zawieść. „Ale zaufanie przełożonych, współpracowników to jedno, a niemniej ważne, a być może najważniejsze jest zaufanie społeczeństwa, któremu służymy. (…) Chciałbym postawić przed Państwem tylko jedno zadanie – zwrócił się komendant do kadry kierowniczej KSP – takie, aby priorytetem we wszystkich naszych zamierzeniach był drugi człowiek, któremu służymy”. Poprosił też wszystkie instytucje i formacje, które mają wymierny wpływ na poziom bezpieczeństwa o współpracę. „Dzięki temu uda nam się zbudować taki poziom bezpieczeństwa w stolicy, który będzie wizytówką polskiej Policji i Państwa” – dodał komendant.

Nadinsp. Dariusz Działo został wyróżniony honorową odznaką NSZZ Policjantów KSP. Odznaczenie wręczył przewodniczący mł. insp. Mirosław Bednarski.

Następnie Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski podziękował komendantowi za kilkanaście miesięcy współpracy. Z szacunkiem odniósł się do służby, która wymaga ogromnej dyspozycyjności, jaką prezentują obaj komendanci. Podkreślił, że nadinsp. Działo zostawia komendę w rękach następcy w dobrym stanie. Przypomniał jednak, że stale trzeba dokładać wiele wysiłku i starań, by dobrze służyć społeczeństwu. „Przed komendą stoją nowe wyzwania, którym z pewnością sprosta insp. Domaradzki. Znajomość jednostki gwarantuje niezachwianie ciągłości jej pracy” – dodał.

I Z-ca Prezydenta m. st. Warszawy Jacek Wojciechowicz również podziękował nadinsp. Działo za współpracę, która przybierała różne formy, np. zakupy radiowozów, sprzętu, służby ponadnormatywne czy nagrody dla najlepszych policjantów. Podkreślił, że przynosiło to wymierne efekty: poprawę wskaźników i wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Jednocześnie życzył wszystkie dobrego nowemu komendantowi. Z satysfakcją mówił o oficerskich kadrach, od których bije dobra energia, przygotowanie i profesjonalizm. Zadeklarował też, że Miasto Stołeczne Warszawa jest otwarte do współpracy.

Swoje gratulacje i podziękowania za współpracę oraz życzenia dla nowego szefa stołecznej Policji złożyli również: przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej płk Anna Osowska-Rembecka oraz Prokurator Apelacyjny w Warszawie Dariusz Korneluk.

Oficjalną część uroczystości zakończyło wyprowadzenie pocztu sztandarowego i meldunek o zakończeniu uroczystej zbiórki.

 

Nowy szef stołecznej Policji insp. Michał Domaradzki ma 41 lat. Jest magistrem politologii. Pracę w Policji rozpoczął 22 lata temu w pionie kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku Kamiennej. W 1999 r. został Naczelnikiem Sekcji Kryminalnej. Cztery lata później powołano go na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego w Skarżysku Kamiennej a w 2004 r. został komendantem tej komendy. Od 2006 do 2008 r. kierował Komendą Powiatową Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, a następnie objął kierownictwo kieleckiej Policji. Od 2009 r. był Zastępcą Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. Rok później otrzymał nominację na Pierwszego Zastępcę Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. W styczniu dwa lata temu powołany został na stanowisko I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji, a od czerwca 2013 roku pełnił funkcję Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Z dniem 2 września 2014 r. został powołany na stanowisko Komendanta Stołecznego Policji.

Jego zainteresowania to sztuki walki (jest instruktorem samoobrony). Wolny czas najchętniej spędza z rodziną lub przy dobrej historycznej lekturze.

 

(KSP / mb)

Powrót na górę strony