Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Skracając dystans"-działania Policji autostradowej w celu minimalizacji skutków poważnych zdarzeń drogowych

12 września 2014 roku w Instytucie Europejskim w Łodzi odbyła się konferencja podsumowująca projekt Leonardo daVinci, który zakłada zbliżenie działań łódzkiej i brandenburskiej Policji w zakresie współpracy oraz niwelowania różnic w doświadczeniu, wyszkoleniu i przygotowaniu zawodowym funkcjonariuszy publicznych zajmujących się zagadnieniami ruchu drogowego. Wśród znamienitych gości znaleźli się członkowie Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgia.

Podczas przedsięwzięcia podpisane zostało Porozumienie zawarte pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi a GDDKiA w Łodzi  w zakresie współdziałania przy zabezpieczeniu miejsc zdarzeń drogowych zaistniałych na  łódzkich odcinkach A1 i A2 . To pierwsza taka inicjatywa w kraju. Zarządca drogi zadysponuje sprzętem umożliwiającym maksymalne zabezpieczenia miejsca kolizji czy wypadku na autostradzie w taki sposób aby obsługa zdarzenia była bezpieczna dla służb ratunkowych jak i innych uczestników ruchu drogowego. Wiąże się to m.n. z rozstawieniem w odpowiedniej odległości  oznakowania ostrzegającego o utrudnieniach oraz nakładającego obowiązek zmniejszenia prędkości a także izolującego obszar prowadzonych przez policję i inne służby działań.

Podczas równoległego pikniku pod hasłem  „MYŚLĘ WIĘC JESTEM – TRZEŹWY ZA KIEROWNICĄ” ,na młodszych i starszych czekało wiele edukacyjnych atrakcji m..in. kino 5d, symulator dachowania, jazda po torze samochodem i skuterem oraz pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi  nadinsp. Dariusz Banachowicz  przedstawił założenia i osiągnięcia w/w projektu.  W dalszej kolejności omówione zostały metody doskonalenia zawodowego Policji Ruchu Drogowego, w tym Policji Autostradowej oraz zaprezentowane zostało prawidłowe zabezpieczenie miejsca długotrwałego w skutkach zdarzenia drogowego zarówno przez Policję jak i przez zarządcę drogi.

Nasi zachodni sąsiedzi mają jedną z najlepiej rozwiniętych sieci autostrad w Europie, dlatego też niemiecka policja ma duże doświadczenie w prowadzeniu działań na ich terenie. Dbając o poziom rozwoju zawodowego naszych funkcjonariuszy i chcąc nadążać nad pokładanym w policjantach oczekiwaniami związanymi z rozwojem transportu w Polsce Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi po złożeniu wniosku otrzymała dofinansowanie do projektu Programu - Leonardo da Vinci.  

Podczas konferencji m.in. dyrektor Automobilklubu Polska wskazał główne błędy w technice jazdy. Omówione zostały także dwa inne projekty dotyczące szkolenia policjantów ruchu drogowego w zakresie doskonalenia techniki jazdy oraz szkolenia w oparciu o tzw. multiplikatory i forum wymiany informacji.  Już wkrótce na specjalnych torach szkolić się będzie kilkudziesięciu policjantów pionu ruchu drogowego.

 Piknik był pierwszym przedsięwzięciem powstałym w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Polskim Związkiem Motorowym Okręg w Łodzi oraz Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Warszawie.

 Wkrótce pojawią się naklejki, ulotki, plakaty oraz ogłoszony zostanie konkurs na najciekawsze filmy deprecjonujące  zachowania polegające na kierowaniu pojazdami pod wpływem alkoholu . Ponadto przeprowadzony zostanie  cykl spotkań (w szkołach ponadgimnazjalnych) uświadamiających (poprzez teoretyczne i praktyczne zajęcia) młodym kierowcom negatywny wpływ alkoholu na zachowania kierujących oraz skutki takiego postępowania.

Podjęta inicjatywa jest następstwem dużej liczby wypadków na terenie woj. łódzkiego powodowanych przez nietrzeźwych kierowców oraz znaczącym w nich udziale osób w wieku  pomiędzy 18 a 25 rokiem życia.

KWP w Łodzi / pt

 

Powrót na górę strony