Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przetarg na 25 tys. pistoletów do sądu

Data publikacji 13.11.2007

W dzisiejszej prasie ukazały się informacje o niekorzystnym dla Policji rozstrzygnięcia Zespołu Arbitrów w sprawie przetargu na zakup ok. 25 tys. szt. broni. Zakwestionowane zostały terminy dostaw oraz waga broni jako warunek wyboru oferty. Trudno zgodzić się z tym rozstrzygnięciem stąd też decyzja o odwołaniu do sądu.

Pierwszy z przetargów, zaplanowanych w ramach ustawy o modernizacji służb mundurowych na zakup broni dla policji, został rozstrzygnięty w końcu sierpnia. Kupiono wtedy 5,5 tys. szt. "Glocków". Następny, znacznie większy (na 23 tys. szt.), był planowany dopiero na przyszły rok. Ponieważ pistolety udało się kupić w bardzo korzystnej cenie (ok. 1300 zł za sztukę), okazało się, że jest możliwe zakupienie kolejnych jeszcze w tym roku. Chodziło o niebagatelną kwotę ok. dwóch milionów złotych, zaoszczędzoną na tym przetargu, za co można było kupić dodatkowo dwa tysiące pistoletów.

Dlatego podjęto decyzję o ogłoszeniu kolejnego przetargu - łącznie na 25 tys. szt. broni. Jednym z kryteriów rozpisanego postępowania były terminy dostaw. Jeden w tym roku i dwa kolejne w następnym. Tylko takie rozwiązanie gwarantowało dostawę dodatkowych dwóch tysięcy szt. do końca tego roku i całości zamówienia w przyszłym. Chodziło o to aby nowa broń jak najszybciej trafiła do policjantów. Wynikało to także z ustawy o modernizacji służb mundurowych i finansach publicznych. Pieniądze na zakup broni są w tym roku i są zaplanowane na przyszły, stąd tez nie można było określić innego terminu. Kryterium to zostało oprotestowane przez jednego z potencjalnych dostawców, który zażądał przedłużenia każdego z terminów dostaw o pół roku. Zakwestionowano też wagę broni jako jeden z warunków przy wyborze oferty. Wydaje się, że waga broni jest czynnikiem istotnym. Jest to kryterium uwzględniane przy wyborze wszelkich elementów wyposażenia, które policjant nosi ze sobą na codzień. Niestety zastrzeżenia zostały podtrzymane przez Zespól Arbitrów, które zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jest pierwszą instancją w tym sporze. Trudno zgodzić się z tym rozstrzygnięciem, tym bardziej, że kryteria te nie zostały oprotestowane w pierwszym przetargu, wręcz przeciwnie uznane jako w pełni zasadne. Stad też decyzja o odwołaniu się od tego wyroku do Sądu.

Powrót na górę strony
Polska Policja