Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Większość Polaków dobrze ocenia Policję

Data publikacji 26.09.2014

Jak wskazują wyniki najnowszej edycji badania CBOS-u, przeprowadzonego w dniach 11-16 września 2014 roku na reprezentatywnej próbie 946 osób, większość Polaków dobrze ocenia Policję jako instytucję.

Od lat, regularnie co miesiąc, CBOS monitoruje opinie dorosłych Polaków na temat działalności parlamentu i prezydenta, natomiast kilka razy w roku przedstawia badanym rozszerzoną listę instytucji publicznych. Obecnie ocenie poddano m.in. władze samorządowe, związki zawodowe, służby mundurowe, instytucje finansowe oraz instytucje wymiaru sprawiedliwości.

Jak wskazują wyniki najnowszej edycji badania, 66% Polaków pozytywnie ocenia Policję. Odmiennego zdania jest nieco ponad jedna piąta respondentów (22%), natomiast co dziesiąty (12%) nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Wynik ten utrzymał się na zbliżonym poziomie do uzyskanego w poprzednim pomiarze. Wykresy nr 1 i 2.

Wykres nr 1. Jak by Pan/i ocenił/a działalność Policji?

Źródło: CBOS, 11-17 września 2014 r., N=946
 

Wykres nr 2. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji? (oceny od I 2000 do IX 2014) (%) 

 

Źródło: CBOS, 11-17 września 2014 r., N=946


W najnowszej edycji badania, Policja znajduje się na trzecim miejscu spośród dwudziestu ocenianych instytucji. Więcej pozytywnych ocen ankietowani przyznali tylko działalności Prezydenta i wojska.

Warto zwrócić uwagę, że od wielu lat instytucje wymiaru sprawiedliwości, tj. sądy i prokuratura oceniane są znacznie niżej niż Policja - odsetek pozytywnych wskazań w przypadku Policji jest ponad dwukrotnie wyższy. Wykresy nr 3 i nr 4.


Wykres nr 3. Jak Pan(i) ocenił(a) działalność…? (dobre oceny w marcu 2014 roku)  (%)   

Źródło: CBOS, 11-17 września 2014 r., N=946

Wykres nr 4. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji, sądów i prokuratury? (dobre oceny od IV 2002 do III 2014) (%)

Źródło: CBOS, 11-17 września 2014 r., N=946

 

Źródło: Gabinet KGP / mj

Powrót na górę strony