Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przed bałkańską misją

Data publikacji 02.10.2014

Jednostka Specjalna Polskiej Policji, która pełnić będzie służbę w ramach kontyngentu pokojowego, rozpoczęła wczoraj ćwiczenia zgrywające w słupskiej Szkole Policji. Przez miesiąc policyjni misjonarze będą poznawać specyfikę służby w Kosowie.

Policjanci, którzy wyjadą do Kosowa to już 24. zmiana kontyngentu. Organizację i administrację misji prowadzi Unia Europejska. Polscy policjanci stacjonują w bazie w Kosowskiej Mitrovicy. Dowódcą delegowanych policjantów, którzy wyjadą do Kosowa jest nadkom. Krzysztof Janiszewski, a jego zastępcą - podinsp. Michał Kocot.

Tak jak w poprzednich rotacjach, również i teraz w składzie znajdują się kobiety. Do misji przygotowuje się 100 policjantów, w tym 3 policjantki, które pełnić będą funkcję pielęgniarki oraz dyżurnych jednostki. W 24. rotacji pełnić będzie również służbę dwóch policjantów słupskiej Szkoły Policji: podinsp. Sebastian Majchrzak - dowódca III. Plutonu oraz asp.sztab. Krzysztof Frankowski, który odpowiadać będzie za uzbrojenie.

W trakcie miesięcznych zajęć policjanci ćwiczyć będą między innymi blokady dróg, kontrolę tłumu, przeszukania dużych pomieszczeń, blokady mostów oraz rozdzielanie zwaśnionych grup etnicznych. Ćwiczenia odbywać się będą w większości na terenie słupskiej Szkoły Policji, wybrane elementy szkolenia przeprowadzone zostaną na morskim poligonie NATO w Wicku Morskim koło Ustki. Ćwiczenia jednostki zakończą się 31 października.

Wszystkie policyjne formacje są przygotowane do prowadzenia działań z udziałem plutonów pochodzących z różnych krajów. Wśród zadań, które stoją przed polskimi policjantami są między innymi konwoje polityków i osób duchownych, zabezpieczanie więzień i aresztów, ochrona procesów sądowych szczególnie niebezpiecznych przestępców oraz wsparcie lokalnych jednostek prowadzących kontrolę graniczną w przypadku zagrożenia ich bezpieczeństwa, głównie na granicy Kosowa z Serbią i Czarnogórą.

Państwa powstałe w wyniku rozpadu Jugosławii cały czas borykają się z konfliktami etnicznymi. Prowincja Kosowo, na terenie której stacjonuje polska Jednostka Specjalna Policji, w lutym 2008 roku ogłosiła jednostronnie niepodległość. Faktu tego w dalszym ciągu nie uznaje Serbia, dla której Kosowo jest integralną częścią serbskiego państwa. Niejednoznaczna sytuacja polityczna jest dodatkowym źródłem konfliktów pomiędzy kosowskimi Albańczykami i Serbami. Dodajmy, że Serbowie stanowią nieco ponad 5 procent ludności, pozostali to w większości osoby albańskojęzyczne.

Szkoła Policji w Słupsku jest jedyną szkołą policyjną w kraju kształcącą policjantów wykonujących zadania w misjach pokojowych na całym świecie.

(SP w Słupsku / mw)

Powrót na górę strony