Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjna Platforma Przeciw Nienawiści

Data publikacji 02.10.2014

O możliwościach, ograniczeniach i wyzwaniach w procesie wykrywczym w sprawach o przestępstwa z nienawiści dyskutowano podczas kolejnej sesji Policyjnej Platformy Przeciw Nienawiści. W spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP uczestniczyli przedstawiciele Policji, prokuratury, instytucji oraz fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz praw człowieka.

Godność człowieka jest nienaruszalna. Musi być szanowana i chroniona. Każdy ma prawo do poszanowania jego integralności fizycznej i psychicznej – czytamy w Karcie Praw Podstawowych UE (art. 1 i art. 3 ust. 1). Umiejętność właściwej reakcji na przestępstwa motywowane nienawiścią to jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stoi przez współczesną Policją.

Policyjna Platforma Przeciw Nienawiści działa od stycznia tego roku. Patronat nad przedsięwzięciem objęła Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Teresa Lipowicz. W ramach platformy współpracują ze sobą: policjanci pionów kryminalnych, prewencji, funkcjonariusze zajmujący się rozpoznawaniem zagrożeń bezpieczeństwa imprez masowych oraz przestępczością pseudokibiców, pełnomocnicy komendantów wojewódzkich ds. ochrony praw człowieka, a także przedstawiciele ministerstw, instytucji państwowych i organizacji pozarządowych.

Głównym celem platformy jest integracja działań i wymiana dobrych praktyk między różnymi środowiskami w walce z nienawiścią. Przygotowanie materiałów edukacyjnych, utworzenie laboratorium dobrych pomysłów, organizacja warsztatów eksperckich i wspólnych kampanii społecznych, rozpoznawanie nowych form i metod działania sprawców przestępstw z nienawiści, wspólne wypracowanie metod rozpoznawania profili sprawców to tylko część zamierzeń, jakie postawiła sobie platforma.


Uczestników spotkania powitali: Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP insp. Sławomir Cisowski.

W pierwszej części sesji zaprezentowano zadania i możliwości Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Biura Służby Kryminalnej KGP. Przedstawiciel wydziału asp. Igor Tomczyk przedstawił strukturę jednostki, wybrane dziedziny przestępczości będące w zainteresowaniu wydziału, podstawy prawne funkcjonowania, ograniczenia prawne i technologiczne przy zwalczaniu „mowy nienawiści” oraz proces tworzenia podobnych komórek w komendach wojewódzkich.

Dyskusję na temat efektów działań policjantów w zakresie wykrywania przestępstw z nienawiści kontynuował asp. Marcin Pietrzela z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KSP. Przekazał uczestnikom spotkania dane, z których wynika, że w ubiegłym roku na terenie garnizonu stołecznego prowadzono 126 postępowań o przestępstwa popełnione z pobudek rasistowskich, ksenofobicznych, z czego 83 dotyczyło przestępstw popełnionych z wykorzystaniem Internetu. W tym roku do końca września wszczęto 141 takich postępowań. Jak wynika z analiz, ponad 80% prowadzonych postępowań dotyczy przestępstw popełnianych przy użyciu sieci internetowej. W październiku 2013 r. Komendant Stołeczny Policji powołał w WDŚ KSP specjalną grupę procesową do prowadzenia czynności w postępowaniach przygotowawczych nadzorowanych przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście w sprawach o przestępstwa określone  w art. 256 i 257 kk. Dotychczas policjanci tej grupy wykonali czynności w ponad 280 sprawach i postawili zarzuty 18 podejrzanym.

Podczas drugiej części sesji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z relacjami policjantów wyznaczonych w jednostkach Policji do prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa z nienawiści. Omawiano m.in. przypadek sierpniowego podpalenia instalacji „Tęcza” na Placu Zbawiciela. Kom. Robert Szumiata z KRP Warszawa I zaprezentował film z tego zdarzenia i przypomniał, że dzięki szybkiej interwencji Policji zatrzymano 2 mężczyzn podejrzanych o podpalenie. Zwrócił też uwagę, że nie był to pierwszy taki  incydent w tym miejscu. O pracy wykrywczej w sprawach o przestępstwa z nienawiści policjantów KWP w Białymstoku mówił z kolei nadkom. Tomasz Szymański z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego tej jednostki, a o specyfice zwalczania przestępstw popełnianych na tle nienawiści przez policjantów KWP w Poznaniu opowiedziała st. asp. Sabina Rzeźnik.

Trzecią sesję PPPN zakończyło wystąpienie Jacka Purskiego ze Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”, który mówił o działaniach edukacyjnych prowadzonych w ostatnim czasie przez stowarzyszenie z zakresu „mowy nienawiści”. Uznał za kluczowe  dla polskich realiów dzielenie się wiedzą ekspercką z policjantami, prokuratorami i nauczycielami.

Uczestnicy spotkania przyjęli zgodnie propozycje dotyczące włączenia w prace platformy szerszego grona przedstawicieli różnych środowisk (Policji, prokuratury, instytucji państwowych i NGOs). Zwrócono też uwagę na potrzebę dyskusji na temat możliwych rozwiązań problemów natury edukacyjnej, legislacyjnej, prewencyjnej i wykrywczej w sprawach o przestępstwa z nienawiści.
 
(KSP / mj)

Powrót na górę strony