Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Modernizacja strzeleckiej komendy

Data publikacji 02.10.2014

W Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich trwają prace związane z modernizacją budynku. Inwestycja jest realizowana w ramach programu standaryzacji komend i komisariatów Policji. Na remont budynku w 2014 roku Komenda Wojewódzka Policji w Opolu przeznaczyła 800 tysięcy złotych.

Strzelecka komenda Policji znalazła się na liście obiektów, w których realizowany jest program standaryzacji jednostek. Inwestycja  finansowana jest z budżetu państwa. Program zakłada poprawę warunków obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Na remont obiektu w 2014 roku Komenda Wojewódzka Policji w Opolu przeznaczyła 800 tysięcy złotych.

Modernizacja obejmuje między innymi dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych, remont elewacji budynku wraz z wykonaniem wymaganych elementów identyfikacji wizualnej i małej architektury.

Obecnie trwają prace remontowe placu manewrowego wraz z odwodnieniem.

(KWP w Opolu / mw)

Powrót na górę strony