Aktualności

Prewencja Policji dzisiaj - perspektywy i wyzwania

Data publikacji 06.10.2014

W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się uroczyste otwarcie projektu "Prewencja Policji dzisiaj - perspektywy i wyzwania", prezentującego nowoczesną służbę prewencji Policji. W spotkaniu uczestniczył Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński.

Od 6 października 2014 r. do 11 stycznia 2015 roku w Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie realizowany będzie projekt informacyjno-edukacyjny prezentujący nowoczesną służbę prewencji Policji. Tym samym przez 12 tygodni wszyscy chętni będą mogli zapoznać się ze specyfiką służby prewencji Policji, w tym zgłębić tajniki wiedzy na temat wyposażenia, umundurowania, ale także ścieżki zawodowej policjanta w poszczególnych pionach służby prewencji Policji.

– Projekt „Prewencja Policji dzisiaj”, dzięki przygotowanej ścieżce edukacyjnej,  ma przybliżyć specyfikę podstawowej służby Policji, jaką jest prewencja. Służba ta to ponad 60 proc. policjantów, którzy każdego dnia wykonują zadania na rzecz bezpieczeństwa lokalnego. Są to m.in. dzielnicowi, dyżurni, policjanci ruchu drogowego czy też funkcjonariusze patrolujący rejony i interweniujący w sytuacjach naruszeń prawa – powiedział podczas inauguracji projektu gen. insp. Marek Działoszyński.  –  Cieszą mnie informacje, że już na starcie jest bardzo duże zainteresowanie projektem zorganizowanych grup szkolnych. Nie ukrywam, że celem przedsięwzięcia jest również uświadomienie młodym ludziom, jak wielkie możliwości realizacji zawodowej daje Policja – dodał szef Policji.

Komendant Główny Policji podkreślił w swoim wystąpieniu, że projekt dotyczy również perspektyw i wyzwań, jakie stoją przed służbą prewencyjną. – O takich perspektywach od dwóch lat rozmawiamy podczas debat społecznych z obywatelami na terenie całej Polski, diagnozując realne oczekiwania społeczeństwa wobec Policji. Efektem takiej strategii są systematycznie wdrażane nowe rozwiązania prawne, logistyczne, szkoleniowe. Zmierzają one do profesjonalizacji służby na rzecz zapobiegania przestępczości i zachowaniom społecznie uciążliwym – powiedział gen. insp. Marek Działoszyński.

W ramach projektu odbywać się będą cykliczne wydarzenia towarzyszące, tj. debaty, sympozja, konkursy oraz projekty profilaktyczne skierowane do poszczególnych grup społecznych. Każdemu tygodniowi projektu dedykowany będzie inny temat. I tak, w październiku: ruch drogowy, zawód policjant, kobiety w Policji; w listopadzie: polska Policja w Europie i na świecie, bezpieczny sport, bezpieczny senior, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży; w grudniu: razem przeciw przemocy, bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej, bezpieczny Internet; w styczniu: bezpieczny uczestnik ruchu drogowego.

Pierwszy tydzień projektu (6-12 października) poświęcony będzie pionowi ruchu drogowego Policji: jego zadaniom i wyposażeniu, metodom pełnienia służby, szkoleniu i rozwojowi zawodowemu policjantów, działaniom m.in. na miejscu zdarzenia drogowego. Zaprezentowane zostaną również kampanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym: „Stop wariatom drogowym”, „Kieruj się rozsądkiem”, „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, „Kultura jazdy”, „Bądź widoczny”. Działania towarzyszące w pierwszym tygodniu projektu to dyżury ekspertów, konkursy wiedzy, interaktywne pokazy kierowania ruchem, bezpłatne znakowanie rowerów.

mg

Film Prewencja Policji dzisiaj - perspektywy i wyzwania

Pobierz plik Prewencja Policji dzisiaj - perspektywy i wyzwania (format mp4 - rozmiar 46.46 MB)

Powrót na górę strony