Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z zakresu międzynarodowej współpracy Policji

Data publikacji 07.10.2014

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP zorganizowało i przeprowadziło szkolenie z zakresu międzynarodowej współpracy policyjnej. Celem spotkania było omówienie i podsumowanie realizacji policyjnej współpracy operacyjnej i pozaoperacyjnej na arenie międzynarodowej, wymiana poglądów, przedyskutowanie pojawiających się problemów oraz wypracowanie praktycznych sposobów radzenia sobie z nimi w przyszłości.

Wydział Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji w dniach 30.09 – 3.10.2014 r. zorganizował i przeprowadził w Polańczyku szkolenie z zakresu międzynarodowej współpracy policyjnej pt. „Praktyczne aspekty  zawierania i realizacji wykonawczych porozumień dwustronnych i wielostronnych w zakresie policyjnej współpracy transgranicznej, z uwzględnieniem problematyki przestępczości zorganizowanej. Inne aspekty międzynarodowej współpracy Policji”. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Gabinetu KGP, Centralnego Biura Śledczego KGP, Komend Wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji oraz szkół policyjnych. Wśród prelegentów byli m.in.: Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji nadkom. Irmina Gołębiewska oraz Zastępca Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji nadkom. Bartosz Furgała. Wsparcia z zakresu zagadnień prawnych i legislacyjnych udzielili przedstawiciele Zespołu Prawa Europejskiego i Umów Międzynarodowych Wydziału Pomocy Prawnej Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

Celem spotkania było omówienie i podsumowanie realizacji policyjnej współpracy zarówno operacyjnej, jak i pozaoperacyjnej na arenie międzynarodowej oraz wymiana poglądów, przedyskutowanie pojawiających się problemów, jak również wypracowanie  praktycznych sposobów radzenia sobie z nimi w przyszłości. W trakcie zajęć omówiono m.in. instytucje i akty prawa unijnego, proces legislacyjny, instrumenty pracy policyjnej w UE. Poszczególne jednostki organizacyjne Policji zaprezentowały swój dorobek w zakresie współpracy policyjnej prowadzonej z zagranicznymi partnerami. Część praktyczna szkolenia obejmowała również warsztaty. Słuchacze wykonywali w grupach różnego rodzaju zadania, m.in. mieli okazję opracować założenia do umowy międzynarodowej zawieranej z fikcyjnym państwem. Słuchacze poznali narzędzia i metody międzynarodowej współpracy policyjnej przydatne w realizacji codziennych zadań.

Przedsięwzięcie szkoleniowe było doskonałą okazją do przypomnienia i pogłębienia wiedzy zarówno funkcjonariuszy/pracowników tworzących warunki do prowadzenia międzynarodowej współpracy policyjnej, jak też funkcjonariuszy/pracowników wykonujących tę współpracę, co  z pewnością będzie miało przełożenie na jej prowadzenie w przyszłości.

Źródło: BMWP KGP

Powrót na górę strony