Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia "Wrzos 2014"

Data publikacji 07.10.2014

Doskonalenie działań w warunkach kryzysowych w sytuacji realnego zagrożenia dla zdrowia i życia, jak również zweryfikowanie posiadanych procedur postępowania w takich sytuacjach to główny cel policyjnych ćwiczeń pod kryptonimem Wrzos 2014.

Policyjne ćwiczenia podzielono na dwa etapy. Pierwszy odbył się 2 października i polegał na uruchomieniu właściwych zespołów, służb, inspekcji i straży realizujących zadania w zakresie koordynacji działań w przypadkach zaistniałych sytuacji kryzysowych.

Drugi etap ćwiczeń rozpoczął  się 3 października. Działania praktyczne zakładały atak grupy terrorystycznej i wzięcie pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Nowym Sączu jako zakładników. Tej trudnej sytuacji towarzyszyły dodatkowo nieprzewidziane zdarzenia, pożar budynku i katastrofa helikoptera, co spowodowało konieczność natychmiastowej ewakuacji osób poszkodowanych, jak również znajdujących się w rejonie bezpośredniego zagrożenia. Realizowane epizody dotyczyły działań mających na celu neutralizację zagrożenia terrorystycznego, w tym odbijanie zakładników przez policjantów Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji z Krakowa oraz Wydziału Zabezpieczenia Działań Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Ponadto w trakcie epizodów realizowano działania w zakresie prowadzenia akcji ratowniczej w przypadku katastrofy lotniczej, poszukiwania osób i zagrożenia epidemiologicznego z udziałem sądeckiej, gorlickiej i krakowskiej Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego wraz ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym Sądeckiego, psychologów z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, Inspekcji Weterynaryjnej, Sanitarnej, a także formacji obrony cywilnej.  

Równolegle w trakcie prowadzonych działań, Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu ćwiczyła działania pościgowo-blokadowe na terenie miasta i powiatu nowosądeckiego.

We wspólnych ćwiczeniach brali udział: prezydent miasta, przedstawiciele Wydziału Spraw Obronnych w Departamencie Ratownictwa i Ochrony Ludności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Centrum Operacji Lądowych - Dowództwa Komponentu Lądowego, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Wydziału Mobilizacyjnego i Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie,  Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz komendanci PSP, Policji, Straży Granicznej, kierownictwo służb, inspekcji i straży właściwych dla terenu miasta Nowego Sącza.

Obecnie wspólne działania służb są oceniane, a we wnioskach zostaną określone propozycje mające na celu ulepszenie procedur i działań w przyszłości.

(KWP w Krakowie / mj)

Powrót na górę strony