Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia policjantów na stadionie miejskim w Kielcach

Data publikacji 07.10.2014

Dzisiaj na terenie stadionu piłkarskiego w Kielcach przy ul. Ściegiennego odbyły się policyjne ćwiczenia polegające na zabezpieczeniu przez funkcjonariuszy meczu podwyższonego ryzyka piłki nożnej.

Działania policjantów przy wykorzystaniu rzeczywistych warunków i obiektu stadionu miejskiego polegały głównie na doskonaleniu współdziałania oraz skutecznej reakcji na zagrożenia, które mogą zaistnieć, a także na odpowiednim dostosowaniu taktyki działania do realnych warunków.

W ćwiczeniach brali udział m. in. policjanci podlegli Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach, funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Kiecach, a także mundurowi z komend powiatowych województwa świętokrzyskiego (blisko 200 osób), którzy na co dzień wielokrotnie w praktyce biorą udział w zabezpieczeniu tego typu imprez masowych.

Głównym celem ćwiczeń było m.in. ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami, a także niedopuszczenie do zakłócenia porządku publicznego w związku z zabezpieczeniem meczu.

Tego typu ćwiczenia, w mniejszym lub większym zakresie realizowane są w ciągu roku, aby na odpowiednim poziomie i skutecznie przygotować policjantów do realnych działań, które mogą wystąpić w rzeczywistości.

(KWP w Kielcach / mj)

Powrót na górę strony