Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spada liczba napadów

Data publikacji 30.10.2014

Ostatnie lata to widoczny spadek liczby napadów z użyciem broni lub innego niebezpiecznego narzędzia - w ciągu ostatnich 10 lat ponad trzykrotny. Policja jest skuteczna w walce z przestępczością, a Polacy czują się bezpiecznie.

Liczba rozbojów w Polsce zmniejsza się z roku na rok: w 2011 stwierdzono ich 14 296, w 2012 r. – 13 502, w 2013 r.  – 10 913, w pierwszych dziewięciu miesiącach 2014 r. – 5803. Podobnie wyglądają statystyki tych najgroźniejszych rozbojów, gdy sprawcy posługują się np. bronią palną czy nożem  – tu także widać wyraźnie spadki  przestępstw: w 2011 r. stwierdzono ich 1616, w 2012 r. – 1366, w 2013 r. – 1199, a w pierwszych dziewięciu miesiącach 2014 r.  – 763.

Faktem jest też ogólny spadek przestępczości w Polsce. Dobrze widać to na przestrzeni ostatnich lat. Gdy porówna się ze sobą jeden średni dzień z 2003 r., kiedy dochodziło przeciętnie do ponad 4000 przestępstw, oraz jeden dzień z 2013 r., kiedy średnia liczba przestępstw wyniosła ponad 2900, widać wyraźnie różnicę - to ponad 1100 przestępstw mniej każdego dnia.

O skuteczności Policji w walce z przestępczością świadczą m.in. wyniki Polskich Badań Przestępczości. Zgodnie z nimi prawie 70 proc. Polaków uważa Policję za skuteczną. To z kolei przekłada się na poczucie bezpieczeństwa obywateli – dziewięciu na dziesięciu badanych przez CBOS deklaruje, że czuje się bezpiecznie w swojej okolicy, a 70 proc. ankietowanych uznało, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie.

mg

Powrót na górę strony