Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie funkcjonariuszy na temat: „Kryminalistyczne badanie miejsc katastrof i wypadków drogowych"

Data publikacji 02.11.2014

W dniach 20.10-22.10.2014r. na terenie obiektów policyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 odbyło się szkolenie na temat: „Kryminalistyczne badanie miejsc katastrof i wypadków drogowych”, przeznaczone dla 48 funkcjonariuszy z terenu garnizonu Policji województwa dolnośląskiego.

Uczestnikami szkolenia byli funkcjonariusze ruchu drogowego, pionu dochodzeniowo – śledczego oraz technicy kryminalistyki.

Organizatorem szkolenia było Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy współudziale Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie. Bezpośrednio za organizację i przebieg przedsięwzięcia odpowiadali: nadkom. Edward Polakiewicz oraz podkom. Ewa Tuszyńska – specjaliści Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Wykłady oraz zajęcia warsztatowe przeprowadzili: nadkom. Marek Gosławski – biegły z zakresu badania wypadków drogowych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie, asp. szt. Dariusz Szachnowski – Zastępca Naczelnika Wydziału Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, nadkom. Edward Polakiewicz, st. sierż. Adam Gałka oraz sierż. szt. Grzegorz Fuławka – przedstawiciele Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

W pierwszym dniu szkolenia odbyły się wykłady, w trakcie których uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z następującymi zagadnieniami:

-oględziny miejsc zdarzeń, w tym podstawy prawne oraz zasady sporządzania protokołów oględzin miejsc katastrof i wypadków drogowych,

-omówienie taktyki prowadzenia czynności na miejscach katastrof i wypadków drogowych, w tym przeprowadzanie eksperymentów oraz innych czynności procesowych,

-bezpieczeństwo w trakcie oględzin miejsc katastrof i wypadków drogowych,

-rodzaje i klasyfikacja śladów kryminalistycznych powstałych na miejscach katastrof i wypadków drogowych,

-wykorzystanie urządzeń niezbędnych w trakcie oględzin,

-zasady sporządzania dokumentacji technicznych dotyczących katastrof i wypadków drogowych, w tym wymiarowanie, sporządzanie szkiców oraz planów,

-podstawy fotografii kryminalistycznej,

-metody i zasady wykonywania kryminalistycznych zdjęć fotograficznych jako element dokumentacji technicznej w trakcie oględzin miejsc katastrof i wypadków drogowych,

-wnioskowanie na podstawie śladów kryminalistycznych zabezpieczonych w trakcie oględzin miejsc katastrof i wypadków drogowych,

-przedstawienie nietypowych przypadków oględzin miejsc katastrof i wypadków drogowych.’

W drugim dniu szkolenia zorganizowano warsztaty praktyczne, w trakcie których uczestnicy szkolenia podzieleni zostali na zespoły. Zadaniem każdego zespołu było przeprowadzenie oględzin miejsca wypadku drogowego z wykonaniem kompletnej dokumentacji technicznej w postaci szkiców i zdjęć fotograficznych. 

Inscenizacje wypadków przeprowadzono przy następujących założeniach:

-uderzenie samochodu osobowego w stałą przeszkodę ( drzewo),

-potrącenie pieszego, idącego niewłaściwą stroną drogi przez kierującego samochodem osobowym na łuku drogi,

-potrącenie pieszego na przejściu dla pieszych,

-zderzenie dwóch pojazdów.

W podsumowaniu, które odbyło się w trzecim dniu szkolenia, przeprowadzono analizę wykonanej dokumentacji z omówieniem błędów popełnionych w trakcie czynności pod kątem przedstawienia prawidłowych standardów, dotyczących wykonywania czynności w trakcie oględzin miejsc wypadków drogowych.

W ostatnim dniu szkolenia odbyło się spotkanie z udziałem I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu - insp. Zygmunta Skwierawskiego, Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - mł. insp. dr n. med. Radosława Juźwiaka, biegłego z zakresu badań wypadków drogowych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie - nadkom. Marka Gosławskiego, specjalistów Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - nadkom. Edwarda Polakiewicza oraz podkom. Ewy Tuszyńskiej.

W trakcie spotkania omówiono zagadnienia dotyczące prowadzenia szkoleń zarówno kandydatów na biegłego z zakresu badań wypadków drogowych, jak też techników kryminalistyki i pracowników dochodzeniowych.

Szczególne słowa uznania organizatorzy składają nadkom. Markowi Gosławskiemu biegłemu z zakresu badania wypadków drogowych CLKP w Warszawie za zaangażowanie i pomoc w realizacji powyższego szkolenia.

(KWP Wrocław / kb)

Powrót na górę strony