Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komisariat w Tuchowie już po remoncie

Data publikacji 05.11.2014

Policjanci z Tuchowa mają prawdziwe powody do zadowolenia. Właśnie zakończył się trwający od końca ubiegłego roku remont ich komisariatu. Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie odnowionej siedziby tuchowskich stróżów prawa. Wzięli w nim udział m.in. insp. Jacek Fabisiak - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, szef tarnowskiej Policji - insp. Robert Biernat z zastępcami, mł.insp. Mirosław Widełka - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie, Roman Łucarz - Starosta Tarnowski, Mariusz Ryś - Burmistrz Tuchowa, Teresa Połoska - Burmistrz Ryglic, Stanisław Kmiecik - Wójt Gminy Szerzyny, Diecezjalny Duszpasterz Policji - ks.prof. Stanisław Sojka.

Po trwającym 11 miesięcy kompleksowym remoncie komisariatu nadszedł czas na oddanie go do użytkowania policjantom i mieszkańcom miasta. Zakres wykonanych prac obejmował wymianę stolarki, instalacji wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, gazowej, elektrycznej, klimatyzacyjnej i telekomunikacyjnej wraz z masztem. Przebudowano także wewnętrzne ściany, wykonano termomodernizację obiektu i remont dachu. Powstała nowa kotłownia gazowa, a renowacji doczekał się też wewnętrzny parking posesji.

Wszystkie prace remontowe wykonała wyłoniona w drodze przetargu firma budowlana. Koszt robót zamknął się w kwocie 1 250 000 złotych. Część tej sumy pochodziła od samorządów, pozostała z budżetu Policji.
Pokaźnego wsparcia udzieliły władze samorządowe Tuchowa, Ryglic i Szerzyn, przekazując na remont  łącznie 102 300 złotych (Tuchów  57 300 złotych, Ryglice 35 tysięcy złotych i Szerzyn 10 tysięcy złotych ).
Dodatkowo włodarze Tuchowa i Ryglic doposażyły tuchowski komisariat, asygnując po 10 tysięcy złotych na zakup mebli do wyremontowanego obiektu.

Kompleksowy zakres prowadzonych prac całkowicie wyłączył budynek z użytkowania, zmuszając policjantów do opuszczenia swojej siedziby. Z pomocą przyszły im władze Ryglic oraz zgromadzenie Ojców Redemptorystów w Tuchowie, którzy na okres trwania remontu użyczyli stróżom prawa pomieszczeń do pracy.

Wczoraj po wielu miesiącach policjanci z Tuchowa mogli wrócić do nowej, wyremontowanej siedziby przy ul. Kopernika 4 w Tuchowie.  

Biorący udział w  uroczystości Komendant Jacek Fabisiak dziękując samorządowcom za pomoc jakiej udzielili w przeprowadzeniu remontu podkreślił, że odnowiony komisariat to lepsze warunki pracy dla samych policjantów ale przede wszystkim dla zgłaszających się do nich po pomoc mieszkańców miasteczka.

Otwarcie wyremontowanej  siedziby tuchowskich policjantów to nie jedyny miły akcent wczorajszego dnia. Podczas uroczystości stróże prawa z Tuchowa otrzymali nowy, nieoznakowany radiowóz. Połowę sumy na jego zakup przekazały władze samorządowe Tuchowa (20 tysięcy złotych), Ryglic (7500 złotych) i Szerzyn (5 tysięcy złotych). Druga połowa pochodziła ze środków Policji.

Dodajmy, że Komisariat Policji w Tuchowie obejmuje swoim działaniem obszar miasta i gminy Tuchów, Ryglice oraz gminę Szerzyny.

(KWP w Krakowie / mw)

Powrót na górę strony