Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

System Wczesnej Interwencji - wręczenie certyfikatów

14 listopada br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyło się wręczenie certyfikatów z ukończonego szkolenia z zakresu SWI – czyli Systemu Wczesnej Interwencji. W uroczystości udział wziął Komendant Wojewódzki insp. Rafał Batkowski w obecności podinsp. Włodzimierza Sokołowskiego, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Systemu Wczesnej Interwencji oraz pani Krystyna Gęsik z Biura Kontroli KGP.

W szkoleniu, które odbyło się we wrześniu tego roku, uczestniczyli komendanci komisariatów Policji województwa wielkopolskiego, w tym także z Poznania. Program ten ma na celu umożliwić szybką reakcję przełożonego na sytuacje kryzysowe jakie mogą wystąpić na terenie jego jednostki. Szkolenie obejmowało zarówno teorię jak również wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, podczas warsztatów. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów SWI – policjantów z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu. Komendant Batkowski podsumowując spotkanie, gratulował ukończonego kursu, wyrażając nadzieję, że zdobyta wiedza przełoży się na dobre kierowanie podwładnymi.

Na samym początku odbyły się konsultacje, w których wzięli udział trenerzy SWI razem z podinsp. Włodzimierzem Sokołowskim Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji ds. Systemu Wczesnej Interwencji i panią Krystyną Gęsik z Biura Kontroli KGP. W ich trakcie wymieniano się opiniami na temat tego systemu oraz przeprowadzanych wspólnie szkoleń. Wszystkie te działania zmierzają do nieustannego podnoszenia standardów w kontaktach międzyludzkich w Policji. Zdobywana wiedza umożliwia lepsze rozpoznawanie problemów i właściwe reagowanie. Pozwala to w porę zażegnać kryzys i pomóc zarówno osobie, która zachowuje się niewłaściwie, jak również jego współpracownikom i podwładnym.

Szkolenia z zakresu Systemu Wczesnej Interwencji będą kontynuowane tak aby swoim zasięgiem objęły jak najwięcej policjantów kadry kierowniczej.

(KWP w Poznaniu)

 

Powrót na górę strony