Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci i celnicy walczą z przemytem

Data publikacji 15.11.2014

Papierosy bez wymaganej akcyzy, alkohol, kosmetyki i lekarstwa niewiadomego pochodzenia, nielegalne automaty do gier losowych to tylko niektóre towary rekwirowane w trakcie wspólnych działań przez funkcjonariuszy operacyjnych i prewencyjnych obu formacji. W efekcie współpraca policjantów i celników znacznie ogranicza obrót nielegalnymi wyrobami akcyzowymi i jednocześnie wspiera legalną działalność gospodarczą.

Podstawa współdziałania

Zakres współpracy Służby Celnej z Policją określa m.in.: Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 października 2010 r. w sprawie sposobu wykonywania niektórych czynności przez funkcjonariuszy celnych oraz trybu i zakresu współpracy Służby Celnej z Policją i Strażą Graniczną, Porozumienie między Komendantem Głównym Policji i Szefem Służby Celnej w sprawie współdziałania Służby Celnej i Policji z 21 czerwca 2011 r. oraz Porozumienie Dyrektora Izby Celnej w Warszawie i Komendanta Stołecznego Policji z 15 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Służby Celnej i Policji w obszarze zasięgu Izby Celnej w Warszawie i Komendy Stołecznej Policji.

Współdziałanie obu służb polega m.in. na:

  • udzielaniu wzajemnej pomocy w rozpoznawaniu, wykrywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu  przestępstw i wykroczeń związanych z przywozem i wywozem towarów, obrotem dewizowym, podatkiem akcyzowym, nielegalnym obrotem środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi i dobrami kultury oraz ściganie ich sprawców,
  • wspólnym organizowaniu i przeprowadzaniu działań zmierzających do zapobiegania oraz zwalczania tego rodzaju przestępczości,
  • udzielaniu wzajemnej pomocy w pościgu i zatrzymaniu osób podejrzanych o popełnienie przestępstw,
  • wymianie informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • organizowaniu wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych,
  • wzajemnym udostępnianiu – podczas współdziałania, szkoleń i ćwiczeń – sprzętu i urządzeń wraz z obsługą.

Współpraca podejmowana jest na pisemny wniosek Służby Celnej albo Policji. W przypadkach niecierpiących zwłoki współpraca może być podjęta na wniosek ustny potwierdzony w formie pisemnej. W sytuacji, kiedy zatrzymanie osoby następuje w znacznej odległości od siedziby jednostki organizacyjnej Służby Celnej, Policja udostępnia, w miarę możliwości, pomieszczenia i tereny służbowe, środki łączności, środki transportu oraz sprzęt biurowy i informatyczny.

Na tropie nielegalnych papierosów, alkoholu i perfum

O efektach wspólnych działań policjantów i celników czytamy wielokrotnie. Konkretne przedsięwzięcia Policji i Służby Celnej poprzedza drobiazgowa praca operacyjna. Dzięki dobremu rozpoznaniu środowiska handlujących nielegalnym towarem, funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej oraz „kryminalni” obu służb, likwidują magazyny wypełnione papierosami i alkoholem bez wymaganej akcyzy oraz nielegalnymi kosmetykami.

Patrole umundurowane i „po cywilnemu” stale kontrują bazary i targowiska oraz inne miejsca, w których odnotowywane są przypadki obrotu nielegalnym towarem. Monitorują ogłoszenia w Internecie, prowadzą również kontrole przesyłek pocztowych i kurierskich. Bez względu na porę dnia funkcjonariusze kontrolują pojazdy, które mogą być wykorzystywane w próbach przemytu. Często pomaga im specjalnie wyszkolony do wyszukiwania np. wyrobów tytoniowych pies. W przypadku „trafienia” zabezpieczają towar i zatrzymują na gorącym uczynku osoby prowadzące nielegalny proceder. Część zostaje rozliczona w postępowaniu mandatowym, pozostali stają przed wymiarem sprawiedliwości za popełnione przestępstwa. Wśród nich są zarówno detaliczni handlarze nielegalnym towarem, jak i ci, którzy ten „biznes” organizują.

Miliony papierosów, kilogramy tytoniu, setki litrów alkoholu każdego roku przejmują policjanci i celnicy w dzielnicach i powiatach stołecznego garnizonu. W ubiegłym roku w garnizonie stołecznym zabezpieczono 448,5 l alkoholu oraz 129.768 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy.

W tym samym okresie tylko policjanci wydziału dw. z przestępczością gospodarczą stołecznej Policji przejęli 11.613 sztuk różnego rodzaju odzieży z podrobionymi znakami towarowymi i 9.300 szt. kosmetyków, o łącznej wartości około 4.4 mln złotych. Część z tych nielegalnych towarów zabezpieczono wspólnie z warszawskimi celnikami.

Przykładem stałego współdziałania jednostek terenowych obu formacji są np. działania  prewencyjno-kontrolne pn. „Szara strefa” realizowane na Pradze Północ. Tylko od marca do końca sierpnia tego roku funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 3 tys. paczek papierosów bez znaków akcyzy, zatrzymali 3 osoby, 19 – pouczyli, nałożyli też 46 mandatów karnych. Łącznie w tym roku policjanci z KRP Warszawa VI zabezpieczyli około 19 tys. paczek papierosów, ustalili 56 osób zajmujących się nielegalnym procederem i odnotowali 42 wykroczenia skarbowe.

Podobne działania pn. „Nasz Rynek” realizowane są na Ochocie, m.in. w ramach podpisanego porozumienia w marcu tego roku. Od stycznia do końca sierpnia ochoccy funkcjonariusze, także przy wsparciu celników, zabezpieczyli 18.506 paczek papierosów bez akcyzy, 700 kg tytoniu oraz 764.256 szt. różnego rodzaju odzieży i kosmetyków. Policjanci KRP Warszawa III przeprowadzili 472 kontrole bazarów, interweniowali ponad 1.700 razy, skontrolowali 590 pojazdów, zatrzymali 22 osoby, wystawili 182 mandaty i skierowali kilka wniosków o ukaranie do sądu.  

W przypadku wprowadzenia do obrotu takich ilości nielegalnego towaru Skarb Państwa straciłby miliony złotych z tytułu 4 uszczuplonego podatku akcyzowego. Dlatego wspólne działania Policji i Służby Celnej zwalczające „szarą strefę” są tak ważne. Nie tylko zapobiegają wprowadzaniu do obrotu takiego towaru, ale wspierają rozwój legalnie prowadzonej działalności gospodarczej.

Automaty do gier pod kontrolą

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej wspólnie z celnikami kontrolują miejsca, gdzie zostały wstawione automaty do gier losowych. Sprawdzają ich pochodzenie, legalność oraz zezwolenia. W przypadku stwierdzenia łamania ustawy o grach losowych, natychmiast podejmują działania. Często efektem wspólnej realizacji jest zabezpieczenie urządzeń do gier, które zostały wstawione do lokali bez wymaganych zezwoleń lub pomimo ich cofnięcia. Właściciele takich lokali muszą liczyć się z odpowiedzialnością karno-skarbową. Skuteczne przeprowadzenie działań wymierzonych przeciwko osobom łamiącym przepisy Ustawy o grach hazardowych wpływa na ograniczenie tego procederu.

Wspólne szkolenia służb

Bieżące doskonalenie w zakresie organizacji służby patrolowej, taktyki jej pełnienia oraz prowadzenia dokumentacji jest niezbędnym elementem współpracy obu instytucji. Wpływa na efektywność wspólnych patroli, skuteczność działań i przedsięwzięć podejmowanych przez policjantów i celników. Zapewnia przeprowadzenie czynności z uwzględnieniem bezpieczeństwa własnego funkcjonariuszy oraz z poszanowaniem praw, wobec których podejmowane są interwencje.

(KSP / mw)

Powrót na górę strony