Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie projektu modernizacji siedziby KMP we Wrocławiu

Data publikacji 17.11.2014

W Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu odbyła się konferencja podsumowująca projekt dotyczący remontu i modernizacji siedziby wrocławskiej Policji przy ul. Sołtysowickiej. Projekt realizowany przez Urząd Miasta Wrocław, został dofinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość projektu, związanego także z adaptacją budynku na potrzeby Policji oraz przylegającą do niego infrastrukturą, to ponad 21 milionów złotych.

Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa obszaru rewitalizowanego poprzez wzmocnienie dostępności, standardu i funkcjonalności budynku przy ul. Sołtysowickiej 21, wyremontowanego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, m.in. poprzez poprawę stanu technicznego budynku, ładu przestrzennego i estetyki terenu, jakości obsługi mieszkańców oraz warunków pracy funkcjonariuszy policji i pracowników cywilnych.

Obecna siedziba Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, to budynek o łącznej powierzchni użytkowej około 4,6 tys. m2. Projekt obejmował remont i modernizację budynku powojskowego wraz z przyległym terenem oraz jego adaptację na potrzeby wrocławskiej Policji. Adaptacja budynku, który przystosowany obecnie jest także do obsługi osób niepełnosprawnych, pozwoliła na wyodrębnienie poszczególnych stref funkcjonalności dla policjantów pionu prewencji, kryminalnego, dochodzeniowo – śledczego, sztabu Policji, a także techniki kryminalistycznej. Oprócz pomieszczeń służbowych, utworzona została m.in. strefa recepcyjna, pokoje przyjęć interesantów i pomieszczenia sanitarne, także dla osób niepełnosprawnych, oraz sala konferencyjna i sala odpraw do służby.

Łączna wartość projektu zrealizowanego przez Urząd Miasta Wrocław na rzecz wrocławskiej Policji, to ponad 21 milionów złotych, z czego ponad 3,3 miliona złotych to kwota dofinansowania ze środków unijnych. W 2013 r. budynek został przekazany w trwały zarząd Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

(KWP we Wrocławiu / kr)

Powrót na górę strony