Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aula wykładowa im. inspektora K. Fuchsa

Data publikacji 19.11.2014

W Oddziale Prewencji Policji odbyło się uroczyste nadanie imienia inspektora Policji Państwowej Karola Stanisława Fuchsa auli wykładowej Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP. Dokonano również odsłonięcia tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 roku.

Uroczystość była związana z uhonorowaniem pamięci inspektora Karola Stanisława Fuchsa, twórcy polskich formacji porządku publicznego i zasłużonego funkcjonariusza Policji Państwowej.

Odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej patronowi auli wykładowej Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP dokonał Komendant Stołeczny Policji insp. Michał Domaradzki oraz Prezes Zarządu Głównego Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku Michał Krzysztof Wykowski. Towarzyszyli im przedstawiciele młodzieży klas policyjnych zaproszonych na dzisiejszą uroczystość.

Pierwsza część spotkania odbyła się z zachowaniem ceremoniału policyjnego. Założeniem organizatorów było przekazanie młodemu pokoleniu dobrych tradycji i historii polskich policjantów II Rzeczpospolitej. Członkowie grupy rekonstruktorów Policji Państwowej bez trudu przenieśli wszystkich uczestników do lat 20. i 30. W historycznych mundurach i z użyciem eksponatów przeprowadzili lekcję historii „Policyjnym rowerem przez dwudziestolecie międzywojenne”, ukazującą warunki służby, szkoleń i wyposażenia. Przypomnieli również przyświecające ówczesnym policjantom wartości w życiu zawodowym, a także osobistym.

Spotkanie zakończyła premiera płyty edukacyjno-historycznej „Staszków-Twer-Miednoje”. Tryptyk został opatrzony komentarzem insp. Grzegorza Jacha, autora cyklu tych wyjątkowych materiałów. Uzupełnieniem podróży w przeszłość było odczytanie zachowanego listu z Ostaszkowa, a także swojego wiersza przez poetę Krzysztofa Cezarego Buszmana.

W dzisiejszej uroczystości wzięli udział m.in.: Radca Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jacek Polańczyk, Naczelnik Wydziału Historii Policji i Edukacji Społecznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji mł. insp. Jarosław Barski oraz honorowy prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna1939 roku mecenas Tadeusz Konon.

Inspektor Policji Państwowej Karol Stanisław Fuchs - urodził się w jako syn Ferdynanda i Marii, z domu Nauman. Od 1915 r. służył w oddziałach Samoobrony Obywatelskiej. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej, a po zakończeniu działań wojennych rozpoczął służbę w Policji Państwowej II Rzeczypospolitej. Od 1 lutego 1933 r. oficer inspekcyjny w Komendzie Wojewódzkiej w Warszawie. 1 kwietnia 1939 r. awansowany na stopień podinspektora. Po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 r. został aresztowany, a następnie był przetrzymywany w obozie w Ostaszkowie. Wiosną 1940 r. został wywieziony i zamordowany w siedzibie Obwodowego Zarządu NKWD w Kalininie (obecnie Twer) przez funkcjonariuszy oraz pracowników NKWD. Jest pochowany na terenie obecnego Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje. W 2007 roku pośmiertnie awansowany do stopnia inspektora Policji Państwowej.

(KSP / kr)

Powrót na górę strony