Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polsko-litewska współpraca w zakresie pozbawiania sprawców majątku

Data publikacji 21.11.2014

W dniach 17-20 listopada 2014 r. w ramach międzynarodowego projektu szkoleniowego SAFI - Wzmocnienie zdolności do prowadzenia śledztw finansowych w celu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej odbyła się w Polsce wizyta studyjna 21 przedstawicieli litewskich organów ścigania. Polska Policja reprezentowana przez Wydział ds. Odzyskiwania Mienia BSK KGP (który pełni funkcję polskiego Biura Odzyskiwania Mienia) i jest partnerem w ww. projekcie. Poza Polską partycypuje w nim także niemieckie oraz litewskie Biuro ds. Odzyskiwania Mienia – inicjator przedsięwzięcia.

W lipcu br. w Trokach (Litwa) miała miejsce oficjalna inauguracja projektu SAFI - Wzmocnienie zdolności do prowadzenia śledztw finansowych w celu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej (Strenghtening abilities of financial investigation for efficient identification and management of assets gained throughout criminal activities to insure prevention and fight against professional and organised crime) finansowanego z unijnego funduszu ISEC i zaplanowanego na lata 2014-2016. Zakłada on przeprowadzenie wizyt studyjnych, a także specjalistycznych kursów instruktorskich dla przedstawicieli litewskich organów ścigania oraz instytucji zaangażowanych w prowadzenie śledztw finansowych. Projekt ma na celu opracowanie długofalowej strategii w zakresie prowadzenia międzyinstytucyjnych i międzynarodowych śledztw finansowych, zwłaszcza w kontekście prania brudnych pieniędzy oraz odzyskiwania mienia.

W dniach 17-20 listopada 2014 r. w ramach międzynarodowego projektu szkoleniowego SAFI  odbyła się w Polsce wizyta studyjna 21 przedstawicieli litewskich organów ścigania. Polska Policja reprezentowana przez Wydział ds. Odzyskiwania Mienia BSK KGP

Celem wizyty delegacji litewskiej było zapoznanie się z rozwiązaniami stosowanymi przez polskie organy ścigania w obszarze zwalczania przestępczości finansowej i gospodarczej oraz odzyskiwania mienia. Doświadczenia zebrane w trakcie wizyty studyjnej zostaną wykorzystane we wdrażaniu nowych rozwiązań w tym zakresie na Litwie.

W ramach 3-dniowej wizyty odbyły się spotkania z przedstawicielami Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Stołecznej Policji, Prokuratury Generalnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Ministerstwa Finansów (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Departamentu Wywiadu Skarbowego, Departamentu Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier).

Podczas spotkań zaprezentowano zasady współpracy organów ścigania, służb skarbowych oraz prokuratury w Polsce w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej oraz ujawniania, identyfikacji, zabezpieczania i odzyskiwania mienia. Omawiano także aspekty międzynarodowej wymiany informacji w tym zakresie.

(BMWP KGP / mw, fot. Marek Krupa)

Powrót na górę strony